Новини

След постигнатото през декември политическо споразумение относно Механизма за възстановяване и устойчивост Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма.

 Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент в основата на NextGenerationEU — планът на ЕС да излезе по-силен от кризата с коронавируса. Тя ще предостави 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки. За да се възползват от Механизма, държавите членки трябва да представят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят техните национални програми за реформи и инвестиции.

 Въпреки че основните принципи на предложението на Комисията бяха запазени, политическото споразумение внесе някои промени в текста на регламента. С цел да се помогне на държавите членки да приведат своите проектопланове в съответствие с регламента, първоначално представените през септември насоки бяха актуализирани. Актуализираните насоки отразяват факта, че обхватът на Механизма за възстановяване и устойчивост е структуриран около шест стълба: Екологичен преход; Цифровата трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; Социално и териториално сближаване; Здраве и устойчивост; Политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения.  Държавите членки следва да обяснят как плановете допринасят за равенството и принципите на Европейския стълб на социалните права. Те следва също така да включват обобщение на процеса на консултации на национално равнище, както и въведената система за контрол и одит, за да се гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени.

Държавите членки следва да докажат, че техните предложени планове допринасят с най-малко 37 % от общия размер на отпуснатите средства по плана за целта в областта на климата и с 20 % за цифровия преход. Европейската комисия продължава да поддържа интензивен диалог с държавите членки относно изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. Заедно с актуализираните насоки Комисията публикува и стандартен образец за плановете на държавите членки.  За допълнителна информация следете страницата на Работната група за възстановяване и устойчивост тук.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news