Новини

euЕвропейската комисия, учени и създатели на политики от 14-те държави от региона на р. Дунав, поставиха днес началото на шест научни клъстера в подкрепа на икономическото развитие в региона. Шестте клъстера ще се фокусират върху: водата; земята и почвата; биоенергията; въздуха; обмена на данни и хармонизацията; както и интелигентната специализация. Представени днес на срещата на високо равнище в Братислава, клъстерите ще осигуряват научни доказателства в подкрепа на Стратегията за региона на река Дунав и също така ще послужат за насърчаване на научното сътрудничество в целия регион. На церемонията по откриването днес присъстваха също така министър-председателят на Словакия н.п. Роберт Фико и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шевчович (MEMO/13/441).

В реч на откриването Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Стратегията на ЕС за региона на река Дунав има за цел да стимулира растежа и създаването на работни места в района посредством по-добро създаване на политики и финансиране. Науката наистина може да помогне като осигури на създателите на политики основани на доказателства данни, помагайки им да вземат информирани решения за регион, който може да се похвали с огромно геополитическо и икономическо разнообразие."

Европейският комисар по въпросите на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Това е отличен пример за транснационално сътрудничество в областта на науката и  политиките, който се превръща в образец за ЕС и извън него. Тези клъстери могат да дадат тласък на научните и икономическите резултати в региона."

Клъстерите за водата, земята и почвата, биоенергията и въздуха ще разглеждат тези ключови ресурси във връзка с определени нужди: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство и енергетика.  Предназначението на клъстера за данните е да се улесни обменът и хармонизирането на ясни и сравними данни в области като биологичното разнообразие, морфологията на реките, рисковете от наводнения и суши, почвите, селскостопанските култури или енергийните ресурси и потенциал. Той ще определи също така обща точка за достъп до данни за целия регион - първата оперативна версия следва да бъде налична до декември тази година. Клъстерът за интелигентната специализация ще проучва как да се концентрират ресурсите върху ключови научни приоритети въз основа на икономическия потенциал на региона на р. Дунав, вместо пръскане на усилията и инвестициите.


Клъстерите ще обединят научната общност от 14-те държави в региона на р. Дунав, което включва повечето от академиите на науките в региона, Конференцията на ректорите от дунавския регион (която включва 54 университета) и много други изследователски организации. Партньорите ще участват в клъстера(ите) по свой избор, в съответствие с техните приоритети и експертни знания и опит. Участието остава отворено за други заинтересовани страни. Клъстерите ще насърчат сътрудничеството не само сред учените, но също така между учените и създателите на политики, и ще се насърчат по-доброто използване на научните резултати при изработването на политиките. Научната общност ще заседава редовно, докато срещите със създателите на политики ще бъдат веднъж годишно.

Контекст

Други политически лица, присъствали днес на събитието в Братислава бяха: министърът на икономическата стратегия на Унгария, Золтан Чефалвай; федералният министър на науката и изследванията на Австрия, Карлхайнц Тьохтерле; делегираният министър по висшето образование, научноизследователската дейност и технологичното развитие на Румъния, Михня Костою, и членът на Европейския парламент, Едит Херцог.

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав стартира през 2011 г. (IP/11/472) в отговор на оправеното две години по-рано искане от  правителства от ЕС. В стратегията са набелязани 4 приоритета: изграждане на връзки в региона на р. Дунав опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона. Европейската комисия наскоро публикува доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав (IP/13/307), в който призовава за ускоряване на действията след добрия старт. Необходими са интелигентни и стратегически инвестиции, за да остане регионът конкурентоспособен, като се възползва от местните предимства и използва по по-ефективен и по-добър комбиниран начин европейските, националните и регионалните публични фондове. Регионът трябва да има стратегически приоритети за финансиране и трябва да премахне пречките пред иновациите, за да използва напълно потенциала на региона и да създаде висококачествени работни места.

Инициативата „Научна подкрепа за стратегията за река Дунав" беше стартирана през ноември 2011 г. от научната служба на Европейската комисия - Съвместният изследователски център (JRC). Тя се фокусира върху 4 приоритета: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство, плавателни пътища и производство на енергия.

14-те държави в региона на р. Дунав са: Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова.  В региона живеят над 100 милиона души.

 


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg