Новини

parliamentНoвият законодателен пакет за икономическо управление (известен още като „two pack"), приет от Парламента днес, ще допринесе в по‑висока степен за постигането на растеж и ще гарантира повече демократичен контрол над новите правомощия на Европейската комисия по отношение на бюджетите на страни от еврозоната. Законодателството въвежда и ясни правила за страните, които търсят финансова помощ от ЕС.

Депутатите, водени от докладчиците Jean-Paul Gauzès (ЕНП, Франция) и Elisa Ferreira (С&Д, Португалия), не направиха радикални промени по отношение на първоначалните цели на законодателния пакет, но добавиха редица разпоредби, адресиращи нуждата от стимулиране на растежа и заетостта. Те добавиха и много клаузи, подобряващи прозрачността и демократичната отчетност.

Растеж, не само фискална консолидация

Измененията, направени от Парламента, гарантират, че новите закони ще допринесат в по‑висока степен за постигането на растеж. Например бюджетните оценки, които Комисията извършва, страна по страна, ще трябва да бъдат по-изчерпателни, за да се гарантира, че бюджетните съкращения няма да бъдат за сметка на инвестиции с потенциал за растеж.

 

Когато от държавите се очаква да направят значителни съкращения, усилията им не трябва да подкопават инвестициите в образование и здравеопазване, особено в страните с тежки финансови затруднения, заявиха членовете на ЕП. Освен това, графици за намаляване на дефицита на дадена държава трябва да се прилагат по‑гъвкаво при извънредни обстоятелства или в при тежки икономически спадове.

 

По‑добър контрол над правомощията на Комисията

Увеличените правомощия на Комисията ще се наблюдават по‑отблизо от държавите членки и от Европейския парламент, за да се гарантира повече отговорност и легитимност. Например правомощията на Комисията за налагане на допълнителни изисквания за отчетност ще трябва да се подновяват на всеки три години и Парламентът или Съветът ще могат да ги отменят.

 

Работата на т. нар. Тройка (Комисия, ЕЦБ и МВФ) по отношение на икономическите реформи в страните в затруднение ще бъде предмет на повече надзор, като по този начин ще се повиши прозрачността и демократичната отчетност.

 

Европейски фонд за обратно изкупуване на дълг, европейски ценни книжа и инвестиции в инфраструктура

Последната част от споразумението засяга Европейския фонд за обратно изкупуване.

Според компромиса, постигнат с държавите членки, Комисията ще „създаде експертна група, която да извърши задълбочен анализ за възможните предимства, рискове, изисквания и пречки за частична замяна на националното емитиране на дълг със съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване и европейски ценни книжа".

Експертната група ще представи заключенията си до март 2014 година. Комисията ще ги оцени, и, ако е необходимо, ще внесе законодателни предложения преди края на мандата си.

 

Комисията се ангажира също така да проучи до лятото на 2013 г. възможностите в рамките на Пакта за стабилност и растеж да бъдат предвидени някои еднократни публични инвестиции. До края на 2013 г. следва също така да се разработи и система за предоставяне на финансова подкрепа за реформи за повишаване на конкурентоспособността на държавите членки.

 

Следващи стъпки

Споразумението трябва да бъде официално одобрено от Съвета. Правилата ще се прилагат за следващия бюджетен период за страните от еврозоната, т.е. бюджетите им за 2014 година.


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg