Конкурси

hospital-1822460 1920В Официалния вестник на ЕС от 20 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за медицински сестри (AST 3). Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент и Съветът в Брюксел и Люксембург могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като медицински сестри (функционална група AST).

Медицинските сестри работят под ръководството на лекари и осъществяват сложни изпълнителни и надзор

ни функции, в това число:

 • работа в диспансер, например приемане на пациентите, разпределянето им, извършване на прегледи от техническо естество и сестрински грижи в съответствие с вътрешните протоколи, първично здравно обслужване (инжекции, превръзки, даване на лекарства), изследвания от биологично естество, мониторинг на пациенти;
 • първа помощ и спешна медицинска помощ;
 • кампании за опазване на здравето и имунизации;
 • участие в непрекъснатото обучение на медицинския и парамедицинския персонал и сътрудничество за организирането на това обучение;
 • осъществяване на проекти, свързани с определена професия;
 • оказване на съдействие на лекарите.

Освен това от медицинските сестри ще се изисква да изпълняват административни задачи, като обработване на медицинска информация на хартиен и електронен носител, управление на оборудване и събиране и анализиране на епидемиологични данни. От успешно издържалите конкурса кандидати ще се изисква също така да могат да се интегрират добре в екипа, да притежават чувство за отговорност и да бъдат в състояние да се справят с пиковите периоди в работното натоварване. Медицинските сестри трябва да могат да пътуват в командировки (предимно между Брюксел, Люксембург и/или Страсбург) и да работят на смени.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

 • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
 • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 май 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/140/17 – Медицински сестри (AST 3) (1.08 MB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news