Дейности

Календар

Вижте по година Вижте по месец Търси Към месец

BalREc Стара Загора 2010

balrecДата: 23 юни; 13.00 -17.00 ч.
Място: Община Стара Загора, зала "Славейков"
Организатор: Градът Медиа Груп, Община Стара Загора, ОП "Регионално развитие"

Програма
Вход срещу регистрация. Регистрацията е безплатна. 

Форумът BalREc насърчава устойчивото развитие на Стара Загора

Местната власт и бизнесът ще търсят формули за стимулиране на икономическия растеж, подобряване на градската среда и намаляване на социалните различия

на 23 юни в Стара Загора

„Градът медиа груп" организира регионалната конференция BalREc Стара Загора, в която местната власт и бизнесът ще дискутират възможностите за насърчаване на икономическото развитие и повишаване на качеството на живот в регионите чрез инвестиции в инфраструктура, градска среда и енергийна ефективност.

Събитието ще се състои в Стара Загора на 23 юни в сградата на общината, зала Славейков. Регионалната конференция се организира със съдействието на Община Стара Загора и Оперативна програма „Регионално развитие" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Посетителите на BalREc Стара Загора, която се провежда в сградата на общината, ще могат да се информират за политиките за насърчаване на икономическото развитие и възможностите за финансиране на проекти за градско развитие в града и областта.

Енергетиката традиционно е водеща индустрия за Стара Загора. Финансовият директор на ТЕЦ „Марица Изток 2" Боян Боев ще говори за връзката на сектора с икономическото развитие на региона. Ще бъде показан и опитът от сътрудничеството на централите в комплекса „Марица Изток" с производителя на строителни материали Knauf, който изгради завод за гипсокартонени плоскости, използващ за суровина страничен продкукт от работата на сероочистващите инсталации, изградени в последните години в ТЕЦ-овете.

Ще бъде представен проектът за интегрирано обновяване на жилищен квартал „Подобряване на физическата и жизнена среда на кв."Железник", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" с около 8.6 млн. лева. Ще се демонстрират и възможностите за привличане на безвъздмездно финансиране за проекти по програмата, както и конкретни решения за обновяването на обеществени пространства на Semelrock.

BalREc Стара Загора ще бъде важна част от кампанията по презентирането пред обществеността и дискусията с бизнеса и гражданите на актуализацията на общия устройствен план на града.

Дискусиите ще дадат оценка за състоянието на инфраструктурата и възможностите за реализиране на публично частни партньорства за подобряването й.

Заместик кметът по строителството проф. инж. Димитър Динев казва, че основен приоритет е реконструкцията на бул."Капитан Петко войвода"- юг на обща стойност между 11 и 12 млн. лв., която ще спомогне да се въведе ред в движението и да се избегнат задръстванията в югозападната част на Стара Загора. „Градът се нуждае от удвояване на  участъка от Републикански път І-5 между летище Стара Загора и сегашното колело в края на магистрала „Тракия", за който има одобрен проект от Агенция „Пътна инфраструктура", както и от проектиране на удвояването на път ІІ-66 между Стара Загаора и пътния възел с АМ „Тракия" при с. Свобода или при друг вариант - при с. Ракитница, за които финансовият ангажимент е на държавата", казва още той. Според него приоритетно трябва да се изграждат връзките с автомагистрала „Тракия".

Инж. Райна Митевa, мениджър „Техническа Подкрепа и развойна Дейност" в „Девня цимент" АД, ще покаже възможностите за влагане на последното поколение продукти на компанията за реализирането на устойчиви инфраструктурни проекти.

Сериозен приоритет за града е възстановяването на работата на летището и неговото разширяване. Съществуват и планове за свързването му с железопътната мрежа.

В плановете на администрацията влиза и довършването на канализацията до няколко квартала. Мариана Итева, директор за България на международната компания, оператор на ВиК мрежи и съоръжения, „Веолиа Вода", ще представи възможностите за публично-частно партньорство за изграждане, поддръжка и експлоатация на ВиК инфраструктура. Компанията има опит с концесии, договори за аренда на мрежи и други видове публично-частни партньорства. Според Итева ВиК инфраструктурата може да бъде обновена и качеството на услугите да се повиши, като част от инвестициите се реализират със средства на Европейския съюз. Тези субсидии не са ценообразуващ фактор и сами по себе си няма да доведат до повишение на цените. Само парите от ЕС обаче не са достатъчни за мащабните нужди от капитални вложения във ВиК мрежите, затова и Европейската комисия поощрява публично-частните проекти, коментира Итева.

Община Стара Загора е една от е водещите общини в прилагането на публично-частното партньорство. В ход е създаването на регионално сдружение с нестопанска цел с участието на община Стара Загора, частния и неправителствения сектор за развитие и ефективно управление на новосформираната индустриална зона в с. Еленино. Според зам.-кмета по стопанска политика Велизар Балабанов целта е да се създадат оптимални условия за бизнес, така че след излизане от кризата това да е първото място, където да се насочат инвеститорите. В индустриалната зона приоритетно ще се привличат малки и средни предприятия, произвеждащи краен продукт и осигуряващи заетост на персонал от 200 до 1000 души, изпълнявайки добри социални и екологични програми.

Конференцията ще направи преглед на общинските политики и практики в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

Организаторите са водени от разбирането, че след като рецесията стесни възможностите за растеж в частния сектор, публичните инвестиции, инициативи и политики ще бъдат най-значителния фактор за развитието на икономиката и бизнес средата.

Конференциите BalREc-региони трябва да повишат информираността и да насърчат взаимодействието между местната власт, частните инвеститори и разнообразни източници на финансиране в области като градоустройствено планиране, градско обновяване и развитие, икономически и социални политики на регионите и ключови инвестиционни проекти за градовете. Целта е да се създаде благоприятна среда за интегрирано и устойчиво градско развитие чрез синхронизиране на публичните и частните инициативи, привличане на нови инвеститори и реализирането на проекти, които създават качествени обществени пространства и инфраструктура и предпоставки за траен и балансиран икономически растеж при намаляване на негативните въздействия върху околната среда.

От 2007 до 2014 г. България има на разположение 840 милиона евро по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие", от Оперативна програма "Регионално развитие", 85% от които - безвъзмездна помощ от Европейския съюз.

Ако бъдат комбинирани с частния капитал, вече инвестиран във физически активи, и с опита на бизнеса, тези средства могат да се окажат силен лост за форсиране на процесите на градско обновяване и развитие и за осигуряване на инфраструктура в подкрепа на икономическия растеж.

BalREc Стара Загора е второто събитие от програмата BalREc Региони. Първата конференция в Бургас премина при силен интерес на бизнеса на 9 юни.  Конференцията в Стара Загора се организира с подкрепата на ТЕЦ „Марица изток 2", „Веолиа вода", „Кнауф България", „Девня цимент" и Semelrock.

 

Стратегически партньор на BalRec е Българският съвет за устойчиво развитие.

Партньори на конференцията BalRec Стара Загора са , Американска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Търговско промишлена палата - Стара Загора, Клуб на работодателя в Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, както и техните областни представителства.

 

Повече за конференцията BalREc - Стара Загора

 

 

 

За BalREc

BalREc(www.balrec.eu) е събитие, организирано от „Градът медиа груп". От 2007 г. насам конференциите BalREc събират общността от инвеститори, предприемачи, бизнес консултанти, консултанти по недвижими имоти, специалисти по  градоустройство, архитекти, банкери с представители на местната и държавната власт в дискусии за икономическото развитие и инвестиционните проекти, които предопределят развитието на градовете. BalREc подпомага властите и бизнеса във формулирането и провеждането на политики, които да насърчат интегрираното и устойчиво градско развитие.

 

 

Обратно

JEvents v3.1.2 Stable   Copyright © 2006-2013

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news