Покани

В Официалния вестник на ЕС от 28 май е публикувана покана за акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г., предложена от Европейската комисия на 30 май 2018 г., все още не е приета от европейските законодатели. Тази покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските законодатели.

Поканата за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на правното основание от страна на европейските законодатели, тази покана може да бъде променена или отменена и могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.

Акредитациите по Програма „Еразъм“ са инструмент за образователните и обучителните организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Акредитираните организации по Програма „Еразъм“ ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по линия на ключово действие 1 от бъдещата програма (2021-2027 г.). Условията за достъп до финансиране на акредитираните организации ще се определят в ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската комисия.

Присъждането на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за прилагане на висококачествени дейности за мобилност и за тяхното използване за подобряване на неговото предложение за образование и обучение. Този план е наречен „План по програма „Еразъм“ и е основна част от кандидатстването за акредитация по Програма „Еразъм“.

Кандидати, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за акредитация по програма „Еразъм“:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание.

Крайният срок за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм“ е 29 октомври 2020 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 16 февруари 2021 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за акредитация – EAC/A02/2020 – Акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование (504 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news