Покани

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувана покана за представяне на предложения за сектора на дейност „Техническа помощ“ в рамките на Програма „Херкулес III“ през 2020 г.

Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по Програмата, са национални или регионални административни структури („заявители“) на държава членка. Те трябва да способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

  • Инструменти и методи за разследване (тема 1) – закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализирано обучение за ползването на тези инструменти. Може да се включи закупуването на адаптирано транспортно оборудване.
  • Детектори и инструменти за идентификация (тема 2) –закупуване и поддръжка на устройства за проверка на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства („детектори“).
  • Система за автоматизирано разпознаване на регистрационните номера на превозните средства (ANPRS) (тема 3) – покупка, поддръжка и (трансгранично) взаимно свързване на системи за автоматизирано разпознаване на регистрационни номера (ANPRs) или кодове на контейнери.
  • Анализ, съхранение и унищожаване на конфискувани стоки (тема 4) – закупуване на услуги за анализа, съхранението и унищожаването на иззети оригинални или фалшифицирани цигари и други фалшифицирани стоки.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет поканата е 10 000 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи. Минималният праг за проект по компонента „Техническа помощ“ е 100 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 23 април 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време. Те могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news