Покани

На 4 декември Европейският парламент обяви покана за нов многостранен рамков договор за услуги в три лота за предоставяне на външен експертен опит по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество.

Настоящата открита процедура включва три обособени позиции: експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество по граждански въпроси (обособена позиция 1), дружествено право (обособена позиция 2) и право на интелектуална собственост (обособена позиция 3).

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т. н. в нейните сфери на компетентност.

С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, в рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до мястото за контакт. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 3 000 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е 60 месеца и подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС до 18 февруари 2019 г.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news