Новини

•Необходима е допълнителна защита за деца, бременни жени и възрастни хора

•Нужни са нови разпоредби относно използването на химически вещества, които разрушават ендокринната система, за производството на играчки, материали, предназначени за контакт с храни и козметика

•Подкрепа за екологичните иновации и прекратяване на токсичното рециклиране

Предстоящата нова стратегия за устойчива политика в областта на химикалите трябва да защитава по-добре здравето и околната среда, настояват евродепутатите.

В понеделник комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) прие резолюция с 65 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“, която призовава Европейската комисия да представи нова стратегия за устойчива политика в областта на химикалите, която ефективно да осигурява високо ниво на защита на здравето и околната среда, свеждайки до минимум излагането на опасни химикали. Необходими са също така допълнителни регулаторни мерки за адекватна защита на уязвимите групи като деца, бременни и кърмещи жени и възрастни хора.

Новата стратегия за химическите вещества трябва изцяло да отразява принципа на предпазливостта и принципа „замърсителят плаща“, както и процесът й на одобрение да бъде по-прозрачен. Тя също така трябва да насърчава разработването по-конкурентен начин на безопасни и устойчиви алтернативни материали, включително чрез ясен ангажимент за осигуряване на средства за научни изследвания.

Евродепутатите смятат, че е необходимо да се подкрепи принципът „едно вещество - една оценка на опасността“, чиято цел е химичните вещества да бъдат оценявани от една агенция на ЕС, с което регулирането им ще бъде ускорено и по-последователно.

Нужни са допълнителни действия за регулиране на ендокринните разрушители и пестицидите

Резолюцията призовава за цялостна рамка на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се намали ефективно степента, в която хората и околната среда са изложени на тях. Трябва да бъдат включени специфични разпоредби в законодателството относно използването на такива вещества при производството на играчки, материали, предназначени за контакт с храни и козметика, където да бъдат обозначени като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията.

Резолюцията също така призовава Европейската комисия да вземе под внимание множеството призиви на Европейския парламент да подобри процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди и да ускори прехода към пестициди с нисък риск.

Насърчаване на екологични иновации и прекратяване на токсичното рециклиране

Евродепутатите призовават Европейската комисия да разработи критерии на ЕС за устойчиви химически вещества, която да осигури стимули за устойчиви химически материали и технологии, с фокус върху разработването на безопасни нехимични алтернативни материали.

Те също така подчертават, че в рециклираните продукти има вредни химикали и затова призовават същите правила, които се прилагат за новите продукти, да се прилагат и за рециклирани материали.

ЕС трябва да сведе до минимум и постепенно да замени изпитванията върху животни чрез разширено използване на нови методологии за подход и интелигентни стратегии за тестване.

Следващи стъпки

Резолюцията, която трябва да бъде гласувана в пленарна зала, е приносът на Парламента към предстоящата стратегия на ЕС за устойчива политика в областта на химикалите, предвидена да бъде представена от Европейската комисия тази есен. Проектът на пътна карта по стратегията беше отворен за обществено обсъждане до 20 юни. Стратегията е част от законодателния пакет по Европейския зелен пакт.

Беше приет и устен въпрос към Европейската комисия, относно мерките, които Комисията възнамерява да предприеме в рамките на стратегията за химическите вещества и по-специално относно начина, по който Комисията възнамерява да подобри функционирането на регламента REACH, за да отстрани регулаторните пропуски в законодателството на ЕС.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news