Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 30 април е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е агенция на ЕС. Тя има административна и финансова независимост. Управлява системата на правната закрила на Общността на сортовете растения, специфичен вид право на индустриална собственост върху нови сортове растения. По-специално Службата е упълномощена да взема решения по заявките за предоставяне на такива права, които гарантират еднаква защита в Европейския съюз. Седалището на Службата е в Анжер, Франция.

Отделението по жалбите се състои от председател, докладчик, друг член и техни заместници. В състава му влизат членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени на отделението по жалбите.

Задачите на член на отделението по жалбите включват по-специално следното:

  • разглежда и се произнася по жалби, независимо и безпристрастно;
  • спазва правните принципи и правила по време на производствата;
  • произнася се относно допустимостта и обосноваността на жалбите;
  • участва в устни изслушвания и изготвя решения по жалби, навременно и изчерпателно.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и да владеят задоволително един от другите официални езици на ЕС. Доброто владеене на английски език се счита за предимство.

Кандидатурата и подробна автобиография на английски език (формат на ЕС) следва да бъдат изпратени най-късно до полунощ на 31 май 2020 г. на следния e-mail адрес: 

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения (859.96 KB, PDF)

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news