Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 30 април е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е агенция на ЕС. Тя има административна и финансова независимост. Управлява системата на правната закрила на Общността на сортовете растения, специфичен вид право на индустриална собственост върху нови сортове растения. По-специално Службата е упълномощена да взема решения по заявките за предоставяне на такива права, които гарантират еднаква защита в Европейския съюз. Седалището на Службата е в Анжер, Франция.

Отделението по жалбите се състои от председател, докладчик, друг член и техни заместници. В състава му влизат членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени на отделението по жалбите.

Задачите на член на отделението по жалбите включват по-специално следното:

  • разглежда и се произнася по жалби, независимо и безпристрастно;
  • спазва правните принципи и правила по време на производствата;
  • произнася се относно допустимостта и обосноваността на жалбите;
  • участва в устни изслушвания и изготвя решения по жалби, навременно и изчерпателно.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС и да владеят задоволително един от другите официални езици на ЕС. Доброто владеене на английски език се счита за предимство.

Кандидатурата и подробна автобиография на английски език (формат на ЕС) следва да бъдат изпратени най-късно до полунощ на 31 май 2020 г. на следния e-mail адрес: 

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделението по жалбите на службата на общността за сортовете растения (859.96 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg