Работа в Европа

Генерална дирекция за писмени преводи (ГД TRAD) на Европейския парламент публикува покана за представяне на оферти за превод на 19 целеви езика.

Европейският парламент е водещата институция в тази междуинституционална покана за представяне на оферти, която обединява нуждите от външен превод на четири от институциите и органите на ЕС: самия ЕП, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите.

Офертите са за превод на 19 целеви езика: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, нидерландски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски. За всеки целеви език или обособена позиция в поканата се предвижда подписването на до пет рамкови договора, които да влязат в сила от януари 2020 г. Договорите ще подлежат на подновяване ежегодно и ще са с максимална продължителност от пет години.

Изходните езици и прогнозните максимални обеми в стандартни страници на година за всяка обособена позиция са, както следва:

Обособена позицияЦелеви езикИзходни езициЕвропейски парламентЕвропейска сметна палатаЕвропейски икономически и социален комитетЕвропейски комитет на регионите
Lot 1 BG EN, FR, DE, IT, ES 25000 2500 4000 2500
Lot 2 CS EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 3 DA EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 4 NL EN, FR, DE, IT, ES 30000 2000 4000 2500
Lot 5 EN BG, HR, CS, DA, NL, ET, FI, FR, DE, EL, HU, GA, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV 10000 1500 4000 2500
Lot 6 ET EN, FR, DE, IT, ES 20000 2000 4000 2500
Lot 7 FI EN, FR, DE, IT, ES 25000 2500 4000 2500
Lot 8 FR BG, HR, CS, DA, NL, EN, ET, FI, DE, EL, HU, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV 25000 1000 4000 2500
Lot 9 EL EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 10 HU EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 11 GA EN, FR, DE, IT, ES 20000 4000 4000 2500
Lot 12 IT EN, FR, DE, ES 30000 2000 4000 2500
Lot 13 LV EN, FR, DE, IT, ES 20000 2000 4000 2500
Lot 14 LT EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 15 MT EN, FR, DE, IT, ES 20000 2000 4000 2500
Lot 16 PT EN, FR, DE, IT, ES 25000 2500 4000 2500
Lot 17 SK EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500
Lot 18 SL EN, FR, DE, IT, ES 20000 2500 4000 2500
Lot 19 SV EN, FR, DE, IT, ES 25000 2000 4000 2500

В тръжните спецификации се посочва, че институциите търсят висококвалифицирани и опитни доставчици на преводачески услуги, които могат да доставят навреме преводи с най-добро качество, готови да бъдат ползвани.

Поръчките ще се възлагат въз основа на ценовата оферта за стандартна страница и на качеството на офертата, което ще се оценява посредством тест за управление на проект за превод.

Крайният срок за представяне на оферти е 12 април 2019 г.

Обявление за поръчка - Покана за участие в търг: Преводачески услуги
Неограничен и пълен пряк безплатен достъп до тръжната документация

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Текущи покани

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news