Покани

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

edu cul dgВ Официалния вестник на ЕС от 11 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Схема за академична мобилност Intra-Africa.

Общата цел на Програмата е да насърчи развитието на човешкия капитал в Африка. Същевременно се цели да се засили сътрудничеството в рамките на Африка, както се призовава в Програма 2063.

Конкретните цели на Програмата са:

 • повишаване на пригодността за заетост на студентите;
 • подобряване на качеството и целесъобразността на висшето образование в Африка и неговото значение за визията за развитие на Африка;
 • модернизиране и интернационализация на висшите учебни заведения в Африка и насърчаване на развитието на африканско пространство за висше образование и научни изследвания.

Очаква се мобилността на студентите и служителите в рамките на висшите учебни заведения да увеличи познанията и уменията им. Тя ще допринесе и за подобряване на качеството и целесъобразността на преподаването и учебния процес чрез обмен на практики. В допълнение, схемата ще помогне за укрепване на стратегиите за модернизиране и интернационализация на висшите учебни заведения чрез изграждането на механизми, които да способстват управлението на потоците на мобилност. Това ще увеличи капацитета им за изграждане на партньорства с други институции с цел сътрудничество и съвместни научни изследвания.

Освен това Програмата обединява партньори от различни региони, които ще трябва да създадат подходящи механизми за организиране на обмена, като например договорености за сравняване на учебните програми и признаване на периодите на обучение в чужбина. Поради това се очаква Програмата да засили хармонизацията и стандартизацията на висшето образование и да допринесе съществено за регионалната интеграция.

Допустими кандидати и състав на партньорствата

В партньорството трябва да участват минимум четири и максимум шест африкански институции за висше образование (включително кандидата) в качеството на партньори и един технически партньор от ЕС.

Допустими кандидати и партньори са институции за висше образование, регистрирани в Африка. Те трябва да предлагат курсове за висше образование на ниво следдипломна квалификация (магистърска и/или докторска степен), в резултат на които се придобива квалификация, призната от компетентните органи на съответната държава. Допустими са само институции за висше образование, акредитирани от съответните национални органи в Африка. Не са допустими клонове на институции за висше образование извън Африка.

Техническият партньор трябва да е институция за висше образование от една от държавите членки на ЕС, на която е присъдена харта за висше образование „Еразъм“.

Допустими дейности и продължителност

Проектът ще обхваща организиране и изпълнение на мобилност на студенти и персонал, участващи във висококачествени магистърски и докторски програми.

Също така и предоставяне на образователни/обучителни и други услуги на чуждестранни студенти и преподаване/обучение и възлагане на изследователска дейност и други услуги на персонал от държави, участващи в проекта. Мобилността трябва да се осъществи само в една от допустимите държави, посочени в тази покана.

Продължителността на проекта e 60 месеца.

Критерии за възлагане

Всички заявления ще бъдат оценени от външни независими експерти в съответствие с трите критерия, посочени по-долу (Общо: 100 точки):

 • Приложимост – 20 точки;
 • Качество – 70 точки:
  • Академично качество – 15 точки;
  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество точки – 15;
  • Организиране и изпълнение на мобилността точки – 20;
  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала точки – 10;
  • Балансирано участие на жените и мъжете точки – 10;
 • Въздействие и устойчивост точки –10

За да бъдат разгледани за отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат минимум 50 точки от общо 100.

Общата примерна сума, отпусната по тази покана, е 9 800 000 евро и би следвало да осигури около 350 потока на мобилност.

Финансирането на всеки отделен проект ще бъде в рамките на 1 000 000 евро (минимална сума на безвъзмездните средства) и 1 400 000 евро (максимална сума на безвъзмездните средства).

Безвъзмездните средства на ЕС се отпускат въз основа на еднократни суми за организиране на мобилност и единични разходи за изпълнението на мобилността.

Крайният срок за подаване на предложения по схемата за академична мобилност Intra-Africa е 12:00 ч. (обед) на 12 юни 2019 г., брюкселско време.

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да се подават чрез специално разработеният за целта електронен формуляр (eForm) и неговите приложения, които ще бъдат предоставени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Единствено подаденото по електронен път заявление (електронен формуляр със съответните приложения) ще се счита за официално валидно заявление.

В допълнение кандидатите трябва да изпратят по електронната поща копие от тяхното заявление (електронен формуляр със съответните приложения), като посочат ясно регистрационния номер на проекта, получен при подаването на електронния формуляр, на следната електронна поща: 

Ще се приемат само заявления, подадени в рамките на крайния срок и в съответствие с изискванията, посочени в поканата. Няма да се приемат заявления, изпратени само по електронната поща.

Насоките за участие в поканата, както и цялата информация и всички документи, свързани с подаването на предложения, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg