Покани

edu cul dgВ Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Секторни алианси на уменията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“;
 • Модули „Жан Моне“;
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
 • Мрежи „Жан Моне“;
 • Проекти „Жан Моне“.

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество;
 • Малки партньорства за сътрудничество;
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 490,9 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
 • Младеж: 188,2 милиона евро;
 • „Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
 • Спорт: 37,4 милиона евро.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключова дейност 1:

 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.

Ключова дейност 2

 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
 • Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
 • Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:

 • 1 февруари 2018 г.;
 • 26 април 2018 г.;
 • 4 октомври 2018 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.

Действия в областта на спорта

 • Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
 • Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ (420.29 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news