Покани

ek logoВ Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО).

Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна.

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Допустими партньорства

Партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз):

 • 28-те държави  членки на Европейския съюз:
 • страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации:

 • доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното, след завършено средно, но не висше, образование, или във висшето образование);
 • предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение.

Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на консорциума от партньорски организации.

Допустими дейности

Бенефициерите следва да предприемат следните две основни дейности:

 1. Изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
 2. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро.

Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %.

Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

 • трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване (еForm);
 • трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС;
 • към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Основните насоки и електронният формуляр (еForm) за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Програма „Еразъм+“.

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в насоките.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана предложения  в рамките на Програма „Еразъм+“ – KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката (391.92 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news