На 8 декември 2016 г. бяха отворени конкурсите за 2017г. по програма ИКТ от „Хоризонт 2020“, за които повече информация може да намерите на https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Call ICT-41-2017 е един от образуващите Next Generation Internet Initiative, разполага с бюджет 2 млн. евро и предложения за проекти могат да се подават до 25 април 2017 г.

След консултациите по NGI, които се състояха скоро, call ICT-41 е следващата стъпка на инициативата NGI и включването й в следващите Работни програми. 

Допълнителна информация може да намерите в Work Programme Text и на Participants Portal, както и в futurium за въпроси и отговори и допълнителни материали.

На 7 март от 14:30 CET Европейската комисия ще проведе онлайн информационна сесия за  ICT-41. Участието е безплатно и информация за него може да се намери на futurium.

По време на сесията е предвидено Proposers' time, в което може да се представят идеи за проекти и може да се потърсят потенциални партньори.

Ако искате да представите ваши идеи, може да ги изпратите до 3 март на