Покани
Поканата е насочена към повишаване мобилността и обмена на работещите с младежта с оглед придобиване на нови умения и компетентности. Чрез насърчаване на дългосрочни транснационални обучения за натрупване на опит за лица, работещи с младежта, действието ще доведе до повишаване на възможностите на участващите в проекта структури, които ще се възползват от опита и новите перспективи, донесени от работещ с младежта с друг професионален опит. С това настоящата покана ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа и ще допринесе за подпомагане, признаване и професионализиране на работата с младите хора. Целите на поканата, чрез която се предоставят безвъзмездно средства за проекти, са:
  • предоставяне на работещите с младежта на възможност да се запознаят с различни условия на работа в друга държава;
  • повишаване на професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на работещите с младежта;
  • запознаване с европейското измерение на работата с младите хора;
  • насърчаване обмяната на опит в работата с младите хора, както и неформалното образование в Европа;
  • принос за разработване на по-силни и по-качествени партньорства между младежките организации в Европа;
  • повишаване на качеството и засилване ролята на работата с младите хора в Европа.
Крайният срок за изпращане на заявления при ползване на създадения за целта електронен формуляр е 10 септември 2013 година.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news