Покани
Към днешна дата са договорени 81 % от бюджета на програмата на обща стойност от 285 млн. лв. През първото полугодие на 2013 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са изплатени средства в размер на 32,1 млн. лв. Това представлява приблизително толкова, колкото са изплатени за цялата предходна година (34,9 млн. лв.). Регистрирано е и увеличение от близо три пъти в сравнение с изплатените суми по програмата през 2010 г. и през 2011 г. От началото на програмния период (2007-2013 г.) до момента са изплатени 165,9 млн. лв., което представлява 47 % от общия бюджет на ОПАК. В процес на изготвяне е и поредният Доклад до Сертифициращия орган, който включва извършени от бенефициентите разходи в изпълнение на одобрени проекти по Оперативната програма. За отчетния период май-юни 2013 г. от страна на Управляващия орган са верифицирани разходи за 10,9 млн. лв. От стартирането на програмата до днешна дата са договорени 285 млн. лв. или 81 % от общия размер на средствата по ОПАК. Отворени са 80 броя процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са над 2500 броя проектни предложения, сключени са близо 650 броя договори с администрации на централно и местно ниво, институции от съдебната система и структурите на гражданското общество.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news