Покани
От началото на 2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са сключени 142 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 25 201 079 лв. От тях 117 договора са по проектни предложения, подадени по т. нар. „малка-голяма" процедура за общинските администрации по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация". Финансираните дейности по тези проекти са насочени към повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез провеждането на обучения в страната, в това число обучения от каталога на Института по публична администрация, както и компютърно и чуждоезиково обучение. Сключени са и няколко мащабни договора с конкретни бенефициенти по програмата - Администрацията на Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Института по психология към МВР на обща стойност близо 10 млн. лв. От началото на програмния период до момента по ОПАК са договорени общо близо 287 млн. лв., или над 81% от бюджета на програмата. Изплатените средства са за над 158 млн. лв., или близо 45% от финансовия ресурс. До момента по програмата са отворени 80 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подадени са над 2500 проектни предложения, сключени са 575 договора с над 300 различни бенефициенти - представители на администрацията на централно, областно и общинско ниво, съдебната система и структурите на гражданското общество.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news