Покани
Община Златарица получи авансови средства в размер на 54 581 лв. за изпълнението на проекта на "Промоция на продукти от риболов и аквакултури". Общата сума на цялата инвестиция е 109 163 лв. Общината е сключила договори с изпълнители на заложените дейности след проведена обществена поръчка, съгласно действащото законодателство. Мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес" е насочена към повишаване потреблението на вътрешния пазар и развиване на нови пазари и нови пазарни ниши на продукти от риболов и аквакултура. Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 100 процента от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта, от които 75 % се осигуряват от Европейския фонд за „Рибарство" (ЕФР) и 25 % - от държавния бюджет на Република България. Собственици на два кораба получиха общо 222 051 лв. безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" (ОПРСР). Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news