В Официалния вестник на ЕС от 3 април е публикувана втора покана за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер. Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със безопасното за околната среда улавяне на CO2 и съхранението му в геоложки обекти. Комисията ще финансира и демонстрационни проекти за...
виж цялата статия