Института за европейско обучение, Брюксел (European Training Institute) и Центърът за иновационен транфер и обучение, София организират съвместно курс за подготовка за конкурсите за работа в Европейската комисия. Обучението се провежда за пръв път в България и е адаптирано към новите методи на подбор, прилагани от на Европейската служба за подбор на персонал (ЕPSO). Лекторът който ще проведе обучението е международен експерт с богат опит в областта на подготовката на кандидати за работа в Европейските институции.

Обучението се състои от два модула, като всеки от тях съответства на специфичните изисквания на въведените два етапа на процедурата по подбор.

Модул I ще се проведе на 16/04/2010 г. в София. Модул II е планиран за месец Септември 2010. В момента тече записване на кандидати за обучение в Модул I. Краен срок за приемане на заявки – 26/03/2010 г. Обучението ще бъде на английски език.

 

Заповече информация, относно обучението тук