Европейски парламент: стажове по писмен превод за лица, завършили университет - платени тримесечни стажове с начална дата 1 април 2014, краен срок за онлайн регистрация - 15 ноември 2013;