3-месечни платени стажове по писмен превод към Европейския парламент, краен срок за кандидатстване - 15 февруари 2011 (полунощ);