Дирекция „Устен превод” на Европейския парламент не предлага основни курсове за лица, притежаващи дипломи по езикови специалности и желаещи да специализират конферентен превод, тъй като съгласно принципа на субсидираността това е задължение на националните органи на държавите-членки.

Ако вече притежавате квалификация в областта на конферентния превод и езиковата Ви комбинация отговаря на изискванията на институцията, бихте могли да кандидатствате за полагането на изпит за акредитация или да се явите на открит конкурс (виж Устен превод за Европа).

Ако отговаряте на изискванията и планирате да положите професионален изпит, но считате че първоначалният практически опит, придобит в академична среда, ще Ви бъде полезен, бихте могли да кандидатствате за стипендия за като стажант/сътрудник. Това означава, че ще имате възможност да завършите едносеместриален курс по конферентен превод в избран европейски университет, в рамките на който ще можете да оказвате лингвистична подкрепа на други студенти, следващи Вашата специалност, продължавайки да усъвършенствате личните си умения. За да бъдете одобрени, профилът Ви трябва да отговаря на изискванията за координатор на курс. Ще бъде необходимо и да докажете, че сте положили своите изпити по устен превод с добри оценки, както и да представите писмена препоръка от свой преподавател.

Ако проявявате интерес към тази възможност, като първа стъпка моля изпратете по e-mail своя подробна автобиография (описвайки периодите, които сте прекарали извън страната, в която сте родени, както и притежаваните квалификации по конферентен превод) на адрес : .

Други възможности

Ако проявявате интерес към кариерата на конферентен преводач, но все още не притежавате необходимите квалификации, редица университети в Европа предлагат курсове за придобиването на квалификации в областта на писмения и конферентния превод. Със списък на университетите, които предлагат такива курсове, можете да се запознаете тук.

Ако вече притежавате диплома по друга специалност, но независимо от това желаете да придобиете квалификация на конферентен преводач, навярно ще се заинтересувате от това, че «Европейски магистърски програми» по тази специалност предлагат редица европейски институции за висше образование.