Новини

• Сред ключовите въпроси са свободата на медиите, корупцията и индивидуалните свободи

• ЕС трябва да защитава правата на жените, децата, ЛГБТИК+ лицата, и други уязвими лица

• Специфични препоръки за Унгария, Полша, Гърция, Кипър и Испания

Евродепутатите разгледаха състоянието на правата на гражданите в ЕС през 2022 г. и 2023 г., като идентифицираха редица опасения в държавите членки.

Докладът относно състоянието на основните права в ЕС беше одобрен с 391 гласа „за“, 130 „против“ и 20 „въздържал се“.

Евродепутатите призовават за справедливост за убийството на журналисти и приветстват споразумението относно Закона за свободата на медиите. Те отново изразяват загрижеността си относно използването на шпионски софтуер, като подчертават необходимостта от стриктно регулиране на индустрията и призовават държавите от ЕС, по-специално Гърция, Унгария, Полша, Испания и Кипър, да следват препоръките на Парламента в тази област.

Отстъпление от правата на жените и ЛГБТИК+ лицата

В текста се припомня, че насилието, основано на пола, е широко разпространено във всички държави от ЕС, и категорично осъжда бързото отстъпление на правата на жените и ЛГБТИК+ лицата в няколко държави членки, включително отказа на достъп до безопасен и законен аборт в Полша.

Що се отнася до Унгария, Парламентът призовава Европейския съвет да определи дали Унгария е извършила сериозни и постоянни нарушения на ценностите на ЕС съгласно член 7, параграф 2 от ДЕС и изразява дълбоко съжаление относно системното визиране на общността на ЛГБТИК+ като изкупителна жертва от страна на органите. Парламентът отново призовава преговорите по директива за борба с насилието над жени и домашното насилие да приключат бързо и насилието, основано на пола, да бъде включено в списъка на престъпленията в ЕС.

Повишаване на нивото на корупция

Парламентът изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото равнище на корупция в редица държави от ЕС и отново осъжда предполагаемите инциденти, в които са замесени високопоставени длъжностни лица и политици, включително настоящи и бивши членове на ЕП. Рамката на ЕС за борба с корупцията иДирективата за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, трябва да се прилагат изцяло в държавите членки, а на равнище ЕС е необходим независим орган по етика, посочват евродепутатите. Парламентът също така осъжда опитите на правителствата на държавите членки да упражняват влияние върху независимостта на съдебната власт и призовава за ефективни механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване.

Други проблемни области включват:

 • заплахи за свободата на сдружаване, словото и събранията, включително полицейско насилие и масови арести;
 • дезинформацията и необходимостта да се гарантира творческа свобода;
 • основаната на религия дискриминация и расистки прояви и факта, че не всички държави членки са транспонирали изцяло Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията;
 • полицейско насилие срещу ромското население;
 • повсеместнотонарушения на основните права и прекомерно насилие срещу мигранти и бежанци и утвърждаване на използването на мерки за отблъскване в националното право;
 • правата на детото, като например на равно признаване на родителството в целия ЕС;
 • риска от дискриминационни предубеждения, които са вградени в новите технологии, като изкуствения интелект;
 • социални, икономически и екологични права (напр. бедност и социално изключване, цифрова бедност); и
 • подобряване на институционалните гаранции (включително установяване на Агенцията за основните права като независим орган по правата на човека). [53]

Цитат

Докладчикът Катарина Барли (С&Д, Германия) коментира: „Нарушенията на основните права са широко разпространени в държавите членки на ЕС. Времената на кризи са като лакмусов тест в това отношение, тъй като зачитането на основните права не може да зависи от благоприятни икономически и обществени условия. Те не са доброволни; те са същността на нашите общества и основна основополагаща стойност на ЕС.“

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg