Новини

•Комисията предложи присъединяването на ЕС към Конвенцията през 2016 г., но ратификацията се забави поради въздържаността на някои държави от ЕС

•Съдът на ЕС потвърди през 2021 г., че ЕС може да ратифицира Конвенцията с гласуване с квалифицирано мнозинство

•Една от всеки три жени в ЕС е преживяла физическо и/или сексуално насилие

Евродепутатите гласуваха за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, с което Парламентът приключи участието си в процеса.

Шест години след като ЕС подписа Истанбулската конвенция - първият правно обвързващ международен инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и момичета - и въпреки многобройните призиви на Парламента в тази насока, той все още не я е ратифицирал поради отказа на няколко държави членки. Същевременно становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. потвърди, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция, без да има съгласието на всички държави членки.

Съдът установи, че подходящият обхват за присъединяването на ЕС, е убежището, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и задълженията на институциите и публичната администрация на ЕС. В съответствие с това в сряда членовете на ЕП гласуваха да дадат съгласието си в две отделни гласувания:

  • по отношение на институциите и публичната администрация на Съюза с 472 гласа "за", 62 гласа "против" и 73 гласа "въздържал се" и
  • по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане с 464 гласа "за", 81 гласа "против" и 45 гласа "въздържал се".

Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от задължението да я ратифицират сами, заявиха многократно членовете на ЕП, като призоваха останалите шест държави - България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия - да ратифицират Конвенцията незабавно, за да могат да защитават жените в пълния обхват на предвиденото в Конвенцията.

Цитати

Лукаш Кохут (С&Д, Полша), съдокадчик за комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), заяви: "Насилието, основано на пола, е най-големият нерешен ежедневен проблем в Европа. Всяка трета жена в ЕС е преживяла физическо и/или сексуално насилие - около 62 милиона жени. Това трябва да спре! Истанбулската конвенция е призната за най-ефективният инструмент за борба с насилието, основано на пола, тъй като налага конкретни задължения. Чрез присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция ще бъде създаден европейски правен чадър за борба с насилието, който ще защитава жените и момичетата в Европа!"

Арба Кокалари (ЕНП, Швеция), водещ евродепутат в Комисията по правата на жените и равенството между половете, заяви: "Време е ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция. ЕС трябва да се активизира и да премине от думи към действия, за да спре насилието, основано на пола, да защити жертвите и да накаже извършителите. Много се радвам, че ЕС най-накрая предприема необходимите стъпки за безопасността и основните свободи на жените в Европа. След почти десет години настояване от страна на Европейския парламент, сегашното ратифициране на Истанбулската конвенция ще повиши стандартите в борбата и предотвратяването на насилието, основано на пола“.

Следващи стъпки

Съветът вече може да пристъпи към приключване на присъединяването на ЕС към Конвенцията.

Контекст

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени ("Истанбулската конвенция") е първият международен текст, който дава правно определение на насилието над жени и установява цялостна рамка от правни и политически мерки за превенция на такова насилие, подкрепа на жертвите и наказване на извършителите.

През октомври 2015 г. Комисията прие пътна карта, в която се стига до заключението, че присъединяването на ЕС към Конвенцията ще създаде съгласувана рамка на равнище ЕС за борба с насилието срещу жени, ще подобри превенцията за всички жени и ще осигури по-добра защита и подкрепа за жените и децата, които са жертви на насилие, и за специфични групи жени.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg