Новини
  • Между 1990 г. и 2020 г. обезлесяването е причинило загуба на площ, по-голяма от ЕС; потреблението в Съюза е отговорно за 10% от загубите
  • Новите правила се прилагат за едрия рогат добитък и стоки като какао, кафе, палмово масло, соя, дърво, каучук, дървени въглища и печатни изделия
  • Добавят се допълнителни изисквания, свързани с правата на човека и правата на коренното население

Новият закон, целящ защита на климата и биологичното разнообразие, задължава дружествата да гарантират, че продаваните в ЕС продукти не са довели до обезлесяване и деградация на горите.

Текстът не налага забрани на държави или стоки, но дружествата ще получават разрешение да продават продукти в ЕС само ако доставчикът на съответния продукт е представил декларация за надлежна проверка, потвърждаваща, че продуктът не идва от земя, която е била предмет на обезлесяване, и че производството му не е довело до деградация на гори, включително на незаменими девствени гори, след 31 декември 2020 г.

Както беше поискано от Парламента, дружествата ще трябва също да удостоверяват, че продуктите отговарят на съответното законодателство на държавата на производство, включително в областта на правата на човека, както и че правата на засегнатото коренно население са спазени.

Обхванати продукти

Продуктите, обхванати от новото законодателство, са следните: едър рогат добитък, какао, кафе, палмово масло, соя и дървен материал, включително такива, които съдържат, са били хранени или са били произведени със съответните стоки (например кожа, шоколад и мебели), както е посочено в първоначалното предложение на Комисията. По време на преговорите евродепутатите успяха да допълнят списъка с каучук, дървени въглища, печатни изделия и редица производни на палмовото масло.

Парламентът също така осигури по-широко определение за деградация на горите, което включва преобразуването на първични гори или естествено възобновяващи се гори в горски насаждения или в други залесени земи.

Контрол, основан на риска

Чрез обективна и прозрачна оценка Комисията ще класифицира държавите или части от тях в рискови категории – с висок, стандартен или нисък риск, в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент. Продуктите от държави с нисък риск ще подлежат на опростена процедура за надлежна проверка. Делът на проверките на оператори зависи от нивото на риска в страната: 9% за държавите с висок риск, 3% за тези със стандартен риск и 1% за държавите с нисък риск.

Компетентните органи на ЕС ще имат достъп до съответната информация, предоставена от дружествата, като например координати за геолокация, и ще извършват проверки с помощта на инструменти за спътниково проследяване и ДНК анализ, за да проверят откъде идват продуктите.

Санкциите за неспазване трябва да са пропорционални и възпиращи. Максималната глоба трябва да представлява най-малко 4% от общия годишен оборот в ЕС на оператора или търговеца нарушител.

Новият закон беше приет с 552 гласа „за“, 44 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“.

Цитат

След гласуването докладчикът Кристоф Ханзен (ЕНП, Люксембург) заяви следното: „Досега рафтовете в нашите супермаркети твърде често бяха пълни с продукти, които носят следи от пепелта от изгорените тропически гори и необратимо разрушените екосистеми и които са унищожили поминъка на коренното население. Твърде често потребителите дори не знаят за това. Радвам се, че европейските потребители ще могат да са сигурни, че вече няма да бъдат неволни съучастници в обезлесяването, докато ядат шоколад или отпиват от кафето си. Новият закон е от ключово значение за борбата ни срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Освен това с негова помощ трябва да се преодолее безизходицата, която ни пречи да задълбочим търговските отношения със страните, споделящи нашите екологични ценности и амбиции“.

Днес в 14,30 ч. е насрочена пресконференция с г-н Хансен. Можете да я проследите на живо тук.

Следващи стъпки

Следва Съветът също да одобри официално текста, който след това ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) изчислява, че между 1990 г. и 2020 г. 420 милиона хектара гори – площ, по-голяма от ЕС – са били преобразувани от гори в земеделски площи. Потреблението в ЕС е отговорно за около 10% от глобалното обезлесяване. Палмовото масло и соята представляват повече от две трети от това потребление.

През октомври 2020 г. Парламентът използва прерогативите си в рамките на Договора и поиска от Комисията да представи законодателство за спиране на предизвиканото от ЕС обезлесяване в световен мащаб. На 6 декември 2022 г. беше постигнато споразумение с държавите от ЕС относно новия закон.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно прилагането на отговорно управление на горите с цел опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, изразени в предложения 5, параграф 1, 11, параграф 1, 1, параграф 1 и 2, параграф 5 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

Приетият текст ще бъде достъпен тук (19.4.2023 г.)Процедурно досиеПроучване на ЕП: Регламент за продукти, свободни от обезлесяване (12.04.2023)Проучване на ЕП: Европейският съюз и горитеПроучване на ЕП: Бразилия и амазонските тропически гори: обезлесяване, биологично разнообразие и сътрудничество с ЕС и международни форумиИнформационен фиш на Комисията относно обезлесяванетоИнфоклип: Общи продукти, свързани с обезлесяването и деградацията на горитеМултимедиен център на ЕП: свободен достъп до снимки и аудио-визуални материалиМежду 1990 и 2020 г. обезлесяването е причинило загуба на площ, по-голяма от ЕС ©AdobeStock Richard-Carey

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg