Новини

Европейската комисия прие предложение за Регламент относно трансфера на наказателни производства между държавите членки. С увеличаването на трансграничната престъпност нараснаха случаите, при които няколко държави членки са компетентни да провеждат наказателно преследване по едно и също дело.

Паралелните или множеството производства могат да бъдат неефикасни и неефективни, но също така могат да накърнят правата на засегнатите лица, тъй като дадено лице не може да бъде преследвано и наказвано два пъти за едно и също престъпление.

Това предложение ще спомогне за предотвратяване на дублирането на производства и за избягване на безнаказаност, когато се отказва предаването на лице, за което е издадена европейска заповед за арест. Освен това чрез него ще се гарантира, че наказателното производство се води в държавата членка в най-добра позиция, като например държавата, в която е извършена основната част от престъплението. Тези общи правила ще съдържат:

  • списък с общи критерии за трансфера на производства и основания за отказ на трансфера на производства;
  • срок за вземане на решение за трансфера на производства;
  • правила относно разходите за превод и последиците от трансфера на производства;
  • задължения по отношение на правата на заподозрените лица и обвиняемите, както и на жертвите;
  • правила относно използването на трансграничен цифров канал за комуникация между компетентните органи.

За да се повиши ефикасността на процедурата за трансфер, предложеният регламент предвижда също компетентност в особени случаи. Очаква се чрез него да се намали разпокъсаността, да се осигури по-голяма правна сигурност и в крайна сметка да се увеличи броят на успешно прехвърлените наказателни производства.

Предложеният регламент трябва да бъде обсъден и одобрен от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила.     

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg