Новини

Емисиите на въглероден диоксид са само част от причините за измененията в климата. Други газове като метан, флуорсъдържащи газове и вещества, застрашаващи озоновия слой, също допринасят за затоплянето на планетата. Те присъстват в атмосферата в по-малки количества, но могат да имат значителен ефект.

 

Европейският парламент призовава за съществено намаление на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове и на веществата, които унищожават озона. Депутатите подкрепят предложения на Европейската комисия за насърчаване на използването на алтернативи и за предотвратяване на изпускането на газовете в атмосферата при производство или употреба.

 

На пленарна сесия през март 2023 г. Парламентът гласува позициите си по мерките за намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове и вещества, унищожаващи озона. Депутатите са готови да започнат преговори с правителствата на страните в ЕС.

 

Научете повече за различните видове парникови газове и техния принос за глобалното затопляне.

 

Намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Какво представляват флуорсъдържащите газове

Флуорсъдържащите газове са синтезирани от хората и се използват в често срещани уреди като хладилници, климатични системи, топлинни помпи, спрейове и пяни. Те отговарят за около 2,5% от ефекта от парниковите газове в ЕС.

 

Макар че флуорсъдържащите газове са в малки количества в атмосферата, те задържат много слънчева светлина. ЕС трябва да намали техните емисии, за да може да постигне целта си за нетни нулеви емисии към 2050 г.

 

Флуорсъдържащите газове не увреждат озона и затова се използват като заместител на други, още по-опасни вещества.

 

Какво в направил ЕС до момента

Флуорсъдържащите газове са включени в Споразумението от Париж, което координира усилията на страните по света за намаляване на емисиите на различни видове парникови газове, в това число въглероден диоксид, метан и диазотен оксид. Те също така са регулирани и в международни споразумения за веществата, увреждащи озоновия слой.

 

ЕС е приел регламент за флуорсъдържащите газове и директива относно климатичните системи в превозни средства. Всяка година Европейската агенция за околната среда подготвя доклад за производството, вноса, износа и премахването на флуорсъдържащи газове в ЕС.

 

Какво иска Парламентът

За да бъдат намалени още емисиите на флуорсъдържащи газове в ЕС, депутатите искат:

да бъдат засилени предложените от Комисията разпоредби за ограничаване на продажбата на продукти, съдържащи тези газове;

до 2050 г. да бъдат изведени от употреба хидрофлуоровъглеродите, които се използват много в климатичните системи и хладилиниците;

да се засилят проверките, за да се предотвратят незаконната търговия и неспазването на правилата.

Комисията изчислява, че предложенията за промени в регламента за флуорсъдържащите газове ще намалят емисиите с еквивалента на 310 млн. тона въглероден диоксид до 2050 г., което се равнява на общите емисии на парникови газове на Испания за 2019 г.

 Извеждане от употреба на газове, застрашаващи озона

Какво представляват газовете, застрашаващи озона

Това също са синтезирани от хората вещества, които се използват в подобни уреди като флуорсъдържащите газове. Когато тези вещества достигнат горните слоеве на атмосферата, те могат да увредят озоновия слой, защитаващ Земята от опасни слънчеви лъчения.

 

Какво е направил ЕС до момента

Поради отражението си върху околната среда веществата, застрашаващи озона, се извеждат от употреба съгласно световно споразумение от 1989 г., известно като Протокола от Монреал. Мерките произтичат и от Споразумението от Париж и са свързани с целите на ЕС относно климата.

 

Какво иска Парламентът

Депутатите подкрепят предложението на Комисията за промени в законодателството, включително забрана на производството, използването и търговията с подобни вещества (освен в ясно дефинирани случаи). Те искат също така засилване на наблюдението и проверките и по-строги наказания за незаконни дейности.

 

Според Комисията предложените промени в законодателството ще доведат до намаляване на емисиите с еквивалента на 180 млн. тона CO2 до 2050 г. – колкото са били общите емисии на парникови газове на Нидерландия през 2019 г.

 Намаляване на емисиите на метан

Какво представлява метанът

Метанът може да се появи по естествен път в атмосферата, но се генерира също така в резултат от човешката дейност – в области като селското стопанство, промишлеността и при изгарянето на изкопаеми горива. Метанът е отговарял за около 12% от общия ефект от парниковите газове в ЕС през 2021 г.

 

Какво прави ЕС

Парламентът призова през октомври 2021 г. за налагане на обвързващи национални цели за намаляване на емисиите на метан в различни сектори. През 2023 г. депутатите ще гласуват позицията си по законодателство за намаляване на емисиите в енергийния сектор.

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg