Новини
  • Новите правила са насочени към рисковете за безопасността, свързани с новите технологии и растежа на онлайн продажбите

  • Уязвимите потребители, като например децата и хората с увреждания, ще бъдат по-добре защитени

  • Бързо отстраняване на опасните продукти и по-ефективна процедура за изтегляне на продукти

  • Разходите от предотвратими инциденти с опасни продукти се оценяват на 11,5 млрд. евро годишно

Актуализираният закон ще гарантира, че продуктите в ЕС, независимо дали се продават онлайн или в традиционни магазини, отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

 

В четвъртък евродепутатите одобриха преразгледаните правила за безопасност на нехранителните потребителски продукти с 589 гласа „за“ и 13 гласа „против“. С новия регламент действащата Директива относно общата безопасност на продуктите се привежда в съответствие с новостите в цифровизацията и нарастването на онлайн пазаруването.

Подобряване на оценките на безопасност

За да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара, са безопасни за потребителите, Регламентът относно общата безопасност на продуктите включва мерки, с които се гарантира, че при оценките на безопасност се вземат под внимание рисковете за най-уязвимите потребители (напр. децата), аспектите свързани с пола и рисковете за киберсигурността.

Пазарен надзор и онлайн магазини

Новият регламент разширява обхвата на задълженията на икономическите оператори (като производител, вносител, дистрибутор), увеличава правомощията на органите за пазарен надзор и въвежда ясни задължения за доставчиците на онлайн места за търговия. Онлайн местата за търговия си сътрудничат с органите за пазарен надзор с цел намаляване на рисковете. Надзорните органи могат да разпоредят на онлайн местата за търговия да премахнат или блокират достъпа до офертите на опасни продукти без ненужно забавяне и във всички случаи в рамките на два работни дни.

Продуктите, които са с произход извън ЕС, могат да бъдат пускани на пазара само ако има установен икономически оператор в Съюза, който отговаря за безопасността им.

Ефективни процедури за изтегляне от пазара

Преработеното законодателство подобрява процедурата за изтегляне на продукти, тъй като понастоящем процентът на връщане остава нисък, като около една трета от потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени от пазара продукти.

Ако даден продукт трябва да бъде изтеглен от пазара, потребителите трябва да бъдат информирани директно и да им бъде предложена поправка, замяна или възстановяване на стойността на иззетия продукт. Потребителите също така ще имат право да подават жалби или да предявяват колективни искове. Информацията относно безопасността на продуктите и възможностите за правна защита трябва да бъде достъпна на ясен и разбираем език. Системата за бързо предупреждение за опасни продукти (порталът Safety Gate) ще бъде модернизирана, за да се даде възможност за по-ефективно откриване на опасни продукти и ще бъде по-достъпна за хората с увреждания.

Цитат

Докладчикът Дита Харанзова (Renew, Чехия) заяви: „Благодарение на този закон ние защитаваме най-уязвимите потребители, особено децата. През 2020 г. 50 % от продуктите, посочени като опасни, са били с китайски произход. С този закон предприехме решаваща стъпка срещу тези, които не продават безопасни продукти в Европа.

За всеки продаден продукт трябва да има някой, който да носи отговорност в рамките на ЕС. Опасните продукти ще бъдат премахнати от уебсайтовете след два дни. Потребителите ще бъдат информирани директно по електронната поща, ако са закупили опасен продукт. В допълнение, те ще имат право на поправка, замяна или възстановяване, ако даден продукт бъде иззет. След като този закон влезе в сила, в Европа ще има по-малко опасни продукти".

Следващи стъпки

Съветът също ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила. Регламентът ще се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

Контекст

През 2021 г. 73% от потребителите са пазарували онлайн (в сравнение с 50% през 2014 г.), като през 2020 г. 21% са поръчвали стоки извън ЕС (8% през 2014 г.). Според годишния доклад на Safety Gate за 2020 г. 26% от уведомленията за опасни продукти се отнасят до продукти, продавани онлайн, докато най-малко 62% се отнасят до продукти, идващи от държави извън ЕС и ЕИП.

Предвижда се новите правила да спестят на потребителите в ЕС около 1 млрд. евро през първата година и приблизително 5,5 млрд. през следващото десетилетие. Чрез ограничаване на броя на опасните продукти на пазара новите мерки ще намалят вредите, причинени на потребителите в ЕС поради предотвратими злополуки, свързани с продукти (оценявани днес на 11,5 млрд. евро годишно), както и разходите за здравно обслужване (изчислени на 6,7 млрд. евро годишно).

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg