Новини

Европейският парламент одобри през март 2023 г. промени в правилата за безопасност на нехранителните потребителски продукти, за да приведе нормите в крак с новите технологии и ръста на продажбите онлайн. Предишната директива за общата безопасност датира от 2001 г.

Безопасни продукти онлайн

Актуализираните правила налагат по-високи изисквания за безопасност на продуктите, продавани в ЕС, включително онлайн. Особено внимание се обръща на правата на уязвими потребители като децата и хората с увреждания.

Какво предвиждат новите правила за безопасност на продуктите

  • по-големи задължения на продавачите при изтегляне на продукти от пазара

  • повече правомощия на органите за наблюдение на пазара

  • онлайн пазарите ще трябва да сътрудничат с националните власти за предотвратяване на рискове

  • опасните продукти ще се премахват от пазара в рамките на два работни дни

  • продуктите могат да бъдат продавани само от производители, вносители и търговци, базирани в ЕС, които поемат отговорност за безопасност на продуктите

  • предоставяне на потребителите на право на поправка, замяна или възстановяване на платеното при изтегляне на продукт от пазара

По-ефективни процедури за изтегляне на продукти

Новите правила целят да подобрят процедурата за изтегляне на опасни продукти от пазара. Към момента около една трета от потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени от пазара продукти.
Ако даден продукт трябва да бъде изтеглен, потребителите ще трябва да бъдат информирани директно и ще им бъде предложена поправка, замяна или възстановяване на стойността на иззетия продукт.

11,5 млрд. евро Оценка на годишните разходи за предотвратими инциденти в резултат от опасни продукти

 Икономически ползи

По оценки новото законодателство ще спести на потребителите около 1 млрд. евро през първата година на действие и около 5,5 млрд. евро през следващото десетилетие.
Фирмите също печелят от изясняване на правилата и опростяване на процедурите.

Устойчиви модели на потребление

Европейският съюз си е поставил за задача да постигне климатична неутралност до 2050 г. Насърчаването на устойчиви модели на потребление, рециклирането и многократното използване на ресурси в рамките на „кръгова икономика“ могат да помогнат за това.
По-устойчиви продукти

След като Парламентът отправи искания, Европейската комисия предложи през март 2023 г. правила за улесняване на поправката на домакински уреди. Депутатите искат да бъде регламентирано правото на евтини и привлекателни поправки на продуктите. Освен това те искат да е ясно обозначен очакваният срок на годност и да се насърчи многократното използване, включително чрез гаранции за стоки втора употреба.

Парламентарната комисия по безопасност на храните работи по законодателство относно изискванията за екодизайн - проектиране на продуктите по устойчив начин. Текстът се очаква да бъде гласуван в пленарна зала преди лятото на 2023 г.

През октомври 2024 г. Парламентът прие правила за налагане на единен стандарт за зарядно на мобилни устройства, които ще влязат в сила до есента на 2024 г. и ще намалят електронните отпадъци.

Комисията също така проведе публична консултация за нови правила, които ще въведат изисквания за устойчивост на продуктите, ще намалят отпадъците и ще ограничат опасните химически вещества в електронните, текстилните продукти и мебелите.

Безопасност на покупките онлайн

 

Цифровата трансформация променя начина ни на пазаруване. Парламентът одобри през юли 2022 г. законодателните актове за цифровите пазари и цифровите услуги – пакет от правила, които целят да утвърдят безопасността на потребителите в цифровите платформи в ЕС, включително онлайн пазарите.

Парламентът предложи стъпки за борба с вредното и незаконното съдържание онлайн, без да се ограничава свободата на словото, както и за даване на потребителите на по-голям контрол относно рекламите в интернет.
В процес на подготовка са правила за изкуствения интелект. Парламентът създаде специална комисия по темата и подчертава, че правилата трябва да отговарят на нуждите на хората. Депутатите направиха предложение за режима на търсене на отговорност, когато технологиите с изкуствен интелект нанесат вреди на потребителите.

Прилагане на правилата за защита на потребителите

Гарантирането на защитата на потребителите е отговорност на държавите членки, но ЕС може да координира и подкрепя процеса. Сред приетото законодателство са директива за по-доброто прилагане и модернизацията на правото за защита на потребителите и правила за колективните потребителски искове.

Защита на правата на уязвими групи

Някои групи потребители имат нужда от специфични форми на защита - например, децата, възрастните хора и хората с увреждания.
Онлайн пазаруването прави покупките и трупането на дълг много лесни. Затова Парламентът договори със страните в ЕС нови правила за потребителските кредити, които целят да защитят хората от поемане на прекомерен дълг чрез кредитни карти, овърдрафти и заеми.
Тъй като децата са особено податливи на реклами, Парламентът е одобрил по-високи изисквания към доставчиците на аудиовизуални медийни услуги.

Безопасност на вносните продукти

Европейските потребители често закупуват стоки от страни извън ЕС и това налага нуждата от международно сътрудничество за защита на потребителите. Китай е най-големият доставчик на стоки за ЕС, затова Парламентът настоява за засилване на безопасността на китайските продукти, продавани онлайн.

През ноември 2020 г. Парламентът прие резолюция, призоваваща за повече усилия за гарантиране на безопасността на продуктите, предлагани в ЕС, независимо от това къде са произведени и как се продават.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg