Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

• Членовете на ЕП настояват за по-добро използване на средствата на ЕС, да не се отпускат европейски средства за сегрегирани заведения

• Необходими са европейски реформи за подобряване на социалното участие, система на достъпните общности

• Призив за европейско законодателство за приобщаващи работни места

Членовете на ЕП представиха своите предложения за защита на правата на хората с увреждания и за справяне с дискриминацията.

В доклада, приет във вторник (526 гласа "за", 10 "против" и 83 "въздържал се"), членовете на ЕП предлагат мерки, които биха преосмислили социалната, правната и политическата рамка за правата на хората с увреждания и биха спомогнали за изкореняването на стереотипите, дискриминацията и погрешните убеждения.

Те призовават за система, която насърчава социалното участие, т.е. система, основана на достъпни общности, които предоставят необходимите услуги и грижи, в съответствие с Европейската стратегия за правата на хората с увреждания. Евродепутатите настояват също така да се разширят ползите от предстоящата карта на ЕС за хората с увреждания и въвеждането ѝ да бъде задължително за държавите членки, както и да се предприемат мерки за приобщаващи общообразователни институции и здравеопазване.

Реформиране и разширяване на правилата на ЕС

Достъпът до пазара на труда е от съществено значение, твърдят членовете на ЕП. Комисията следва да разработи европейска правна рамка за приобщаващи предприятия и да започне преразглеждането на Директивата за равно третиране в областта на заетостта. Те също така искат от Комисията да актуализира предложението за Директива на ЕС за равното третиране, което е блокирано от държавите членки от 2008 г. насам.

Парламентът приветства предстоящия одит на Европейската сметна палата относно начина, по който средствата на ЕС спомагат за осигуряване на равенство, и настоятелно призовава Комисията да оттегли или да възстанови плащанията, ако са нарушени основните права, като подчертава, че нито една сегрегирана среда не следва да получава средства от ЕС

Сложни модели на дискриминация и насилие

Сложната дискриминация, основана на увреждане, въз основа на други лични характеристики (напр. пол, раса, възраст, религия или сексуална ориентация) е ключов проблем за членовете на ЕП. Специално се споменава насилието, основано на пола, както и отказът на достъп до услуги в областта на сексуално и репродуктивно здраве, отказът на информирано съгласие по отношение на използването на контрацептиви и принудителна стерилизация.

Членовете на ЕП също така твърдят, че хората с увреждания трябва да могат да гласуват и да се кандидатират на избори на равна основа. В случаи на европейски граждани, живеещи в друга държава от ЕС, решенията за лишаването им от правоспособност, взети в държавата членка по произход, не трябва непременно да ги лишават от правото да се кандидатират и да гласуват там, където живеят, подчертават евродепутатите.

Цитат

Докладчикът Ан-Софи Пелтие (Левица, Франция) коментира: "Твърде дълго трудностите на хората с увреждания бяха пренебрегвани в ЕС. Те са граждани, чиито права се нарушават ежедневно. Крайно време е това да се промени и аз се радвам, че дебатът по този доклад може да даде знак за напредък към истинско равенство за всички".

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg