Новини

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието. Комисар Габриел представи новата инициатива в Брюксел по време на Съвета на министрите на ЕС по образование. Целта на лабораторията е да подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия в образованието и обучението и при оценката на тяхната ефективност.

“Безпрецедентен бюджет от 70 милиарда евро се предвижда да бъде инвестиран от държавите членки в образование и обучение. Днес предизвикателството е тези инвестиции да се превърнат в решения и осигурят достъп до качествено образование, подкрепят учителите и помогнат на държавите членки да направят необходимите промени.Европейската лаборатория за качество на инвестициите в образованието е важна стъпка за постигането на тези амбиции“, заяви Мария Габриел. 

Целта на новата лаборатория е да идентифицира и предостави нови идеи и методи за оценяване на образователните практики. Създателите на политики и заинтересованите страни на национално и регионално ниво ще имат възможност да обменят практики и опит и да споделят информация чрез съвместни дейности. За тази цел лабораторията ще предостави достъп до ресурси, методики, обучителни курсове и инструменти за сътрудничество. Тя ще подпомогне изготвянето на планове за инвестиране в образованието въз основа на спецификите във всяка държава членка. 

“С лабораторията ще вземем под внимание оценяването на образователни практики според специфичния контекст – на местно, регионално и национално равнище. Активното участие на държавите членки, регионите и преподавателите е ключово за успеха на инициативата и създаването на образователни политики, ориентирани към бъдещето”, допълни българският еврокомисар. 

През 2023 г. се предвиждат различни събития и курсове за популяризиране на новата инициатива. Мария Габриел сподели, че ще бъде организиран обучителен курс за методите на оценяване, който ще се проведе през февруари 2023 г. Записването за курса започва от днес. За повече информация, посетете: https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/922e51a8-6ed2-11ed-9887-01aa75ed71a1

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg