Новини

• Определят се 11 важни сектора, включително цифрова инфраструктура, водоснабдяване, продоволствие и здравеопазване

• Въвеждат се хармонизирани правила и определения за по-добра защита на ЕС

• Държавите членки трябва да изготвят национални стратегии за устойчивост и да подобрят трансграничната комуникация

Европейският парламент прие нов закон за по-ефективна защита на основната инфраструктура на ЕС.

С 595 гласа „за“, 17 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“ евродепутатите потвърдиха споразумението със Съвета, което въвежда минимални правила за оценка на риска, както и национални стратегии за устойчивост. С него също така се хармонизира определението за критична инфраструктура, така че значението да бъде едно и също в различните държави членки.

По-широк обхват – включват се единадесет важни сектора

Понятието „критична инфраструктура“ вече ще включва енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовите пазари, цифровата инфраструктура, питейните и отпадъчните води, продоволствието (включително производството, преработката и доставката на храни), здравеопазването, публичната администрация и космическото пространство. Новото законодателство също така поставя по-строги критерии при оценката на риска и информирането на отговорните лица.

Съгласно новите правила, държавите членки трябва да приемат национални стратегии за устойчивост, а трансграничната комуникация трябва да става чрез определени единни звена за контакт във всяка държава членка. В същото време трябва да се избягва двойното докладване по линия на тази инициатива и други инициативи за повишаване на устойчивостта, така че отговорните лица да не бъдат натоварвани с ненужна административна тежест. С оглед на прозрачността, отговорните лица трябва да уведомяват националните органи за всички инциденти или смущения, а органите следва да информират обществеността, когато това е в неин интерес.

Цитат

След гласуването докладчикът Михал Шимечка (Renew, Словакия) заяви: "За да създадем Европа, която защитава, трябва да укрепим и колективната устойчивост на критичните мрежи, които са в основата на нашия начин на живот. С обхващането на 11 ключови сектора това законодателство ще отговори както на предизвикателствата на климатичните кризи, така и на зачестилите случаи на саботаж в Европейския съюз вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна. Критичната инфраструктура на ЕС трябва да бъде устойчива на тези заплахи."

Контекст

Предишната директива относно критичната инфраструктура обхващаше само енергетиката и транспорта. Европейският парламент призова за преразглеждане на тази директива в резолюция относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма през 2018 г. Съзаконодателите също така гарантираха, че новото законодателство е в съответствие с неотдавна приетата Директива относно киберсигурността (т.нар. МИС2).

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg