Новини

• По-ефективно насочване на средствата на ЕС за посрещане на нуждите на ромите

• Фокус върху децата, младежите и участието на ромите за подобряване на социалното приобщаване

• Подпомагане на ромите за напускане на неподходящите селища

В сряда Парламентът прие набор от препоръки, насочени към подобряване на несигурното положение на ромските селища в ЕС.

Ромите с цялото многообразие, което включва този термин, са най-голямото етническо малцинство в Европа и са изправени пред бедност и социално изключване в няколко държави членки, посочват членовете на ЕП.

Основните проблеми, на които трябва да се обърне спешно внимание, са липсата на достойни, десегрегирани жилища, до чиста питейна вода, електричество, канализация, съоръжения за преработване на отпадъчни води и отпадъци, както и продължаващата дискриминация и сегрегация на ромските деца в училищата. Членовете на ЕП подчертават също така липсата на здравни грижи, дългосрочната безработица, полицейските злоупотреби и неадекватния достъп до правосъдие.

За да се коригира тази ситуация, Парламентът призовава за краткосрочни и дългосрочни стратегии, подкрепени с достатъчно финансиране от ЕС и от националните фондове, по-специално от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните планове за възстановяване и устойчивост.

Държавите членки следва да разпределят средствата на регионално и местно равнище, за да отговорят по-добре на непосредствените нужди на ромите, живеещи в селища в ЕС. Трябва да бъдат отстранени всички пречки, включително преки и непреки форми на дискриминация, които възпрепятстват ефективното използване на средствата.

Комисията трябва да създаде механизъм за ранно предупреждение, който да идентифицира злоупотребите или неправомерното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други средства на ЕС, предназначени за справяне с положението на ромите, казват евродепутатите. Те също така настояват Комисията постепенно да премахне маргинализираните ромски селища в целия ЕС до 2030 г. Включването на членове на ромската общност, които извършват качествена социална работа в селищата, би било начин да се убедят ромите да ги напуснат.

Фокус върху децата, младежта и участието на ромите

Членовете на ЕП призовават децата от ромски произход да бъдат надлежно включени в националните планове за действие по Европейската гаранцията за децатаЗасилената Гаранция за младежта и "Еразъм+" трябва да се използват за насърчаване на социалното сближаване и заетостта сред ромските младежи. Те също така смятат, че участието и ръководните функции на ромите трябва да бъдат качествена цел в националните стратегически рамки за ромите, за да се насърчи социалното приобщаване и демократичното участие.

Накрая, те посочват неизползвания потенциал на високообразованите млади роми като двигател на положителна промяна.

Резолюцията беше приета с 486 гласа "за", 109 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

Контекст

Според проучването на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията, 63% от ромите не учат, не работят и не се обучават, докато средната стойност за ЕС е 12%. 80% от ромите живеят под прага на риска от бедност в своята страна. 41% от ромите в деветте държави членки на ЕС, обхванати от проучването EU-MIDIS II, се чувстват дискриминирани заради ромския си произход в поне една област от ежедневието, като например търсене на работа, работа, жилище, здравеопазване и образование.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg