Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Готов е първият законодателен пакет за Здравния съюз, основан на уроците от пандемията от COVID-19

• ЕС ще бъде по-добре подготвен и ще може по-добре да координира действията си при здравни кризи

• Въвеждат се по-ясни правила за съвместно възлагане на обществени поръчки за лекарства и медицински изделия

Парламентът одобри нови мерки за укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и контрол на огнища от заразни болести и за справяне с трансгранични заплахи за здравето.

Членовете на ЕП одобриха постигнатото със Съвета споразумение за удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) с 542 гласа „за“, 43 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. Новото законодателство има за цел да укрепи капацитета на ЕС за предотвратяване, оперативна готовност и управление на огнищата на заразни болести.

ECDC ще си сътрудничи с Европейската комисия, националните органи, органите на ЕС и международните организации, за да гарантира, че действията им са съгласувани и се допълват взаимно. С оглед на навременното подаване на съпоставими данни, Центърът ще координира стандартизацията на процедурите за събиране на данни, както и валидирането, анализа и разпространението на данни на равнище ЕС.

Освен това ECDC ще следи отблизо капацитета на националните здравни системи за откриване, предотвратяване и реагиране на епидемични огнища, както и преодоляването на последиците от тях. Той ще проверява и за наличието на пропуски и ще издава научно обосновани препоръки.

Планиране на превенцията, готовността и реакцията

Парламентът също така прие с 544 гласа „за“, 50 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ споразумението относно мерки, които ще позволят на ЕС по-добре да предвижда и да реагира на сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Новите правила включват усъвършенствано планиране на превенцията, готовността и реакцията на равнище ЕС и на национално равнище. Комисията ще може официално да установява наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнище ЕС, което ще доведе до засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС. Така мерките за противодействие ще се разработват и прилагат своевременно.

В законодателството също така се изясняват процедурите за съвместно снабдяване с лекарства и медицински изделия, включително възможността за ограничаване на паралелните дейности по възлагане на обществени поръчки и договаряне от участващите държави – когато става въпрос за продукти, закупувани на равнище ЕС.

Цитати

Докладчикът Йоана Копчинска (ЕКР, Полша) заяви: „ECDC ще предоставя препоръки за укрепване на капацитета на здравните системи и ще участва в разработването на здравни показатели, които ще спомогнат за управлението и реагирането на епидемии от заразни болести и за решаването на произтичащите от тях проблеми в здравеопазването. Центърът ще бъде по-добре подготвен да предоставя солиден и независим научен експертен опит и да подкрепя мерките за предотвратяване, постигане на оперативна готовност и реагиране на трансгранични заплахи за здравето.“

Докладчикът Вероник Трийе-Льоноар (Renew, Франция) каза: „Този законодателен пакет дава ясен отговор на желанието, изразено от 74% от европейските граждани, за по-голямо европейско участие в управлението на кризи. Градим Европейския здравен съюз стъпка по стъпка. Ще продължим този проект в контекста на обсъжданията за бъдещ Конвент за преразглеждане на европейските договори.“

Следващи стъпки

След окончателното гласуване в пленарна зала, текстовете ще трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета и публикувани скоро след това в Официален вестник на ЕС.

Контекст

В рамките на изграждането на Европейски здравен съюз, на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка на ЕС за здравна сигурност въз основа на опита си с CОVID-19. Пакетът включва три законодателни акта: за засилване на ролята на Европейската агенция по лекарстватаза удължаване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg