Новини

Евродепутатите посочват новите рискове от измами, предизвикани от пандемията от COVID-19, и призовават всички държави членки да си сътрудничат за предотвратяване на измамите, свързани с фондовете на ЕС за възстановяване.

Членовете на ЕП призовават Европейската комисия да изпълнява своите задължения като „пазител на Договорите“ и да се бори с нарушенията на принципите на правовата държава. Те приветстват решението за задействане на механизма за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава срещу Унгария, като настояват той да се прилага „за всички държави членки, които не спазват принципите на правовата държава без изключение“.

Ако полското и унгарското правителство не спазват условията за получаване на средства от ЕС, Европейската комисия следва временно да управлява европейските фондове пряко чрез местните органи на управление и организациите на гражданското общество. Евродепутатите настояват да не се предоставят фондовете по плана за възстановяване на Полша, докато тя не изпълни изцяло решенията на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека и докато нейните национални органи не признаят върховенството на правото на ЕС.

Те изразяват признателност към всички усилия, положени от съседните на Украйна държави членки за посрещане на хората, бягащи от войната, но заявяват, че „не може да се извършва плащане на средства от ЕС, ако държава членка откаже да спазва решенията на Съда на ЕС и да признае върховенството на правото на ЕС“.

COVID-19 и измамите

В резолюция, приета в четвъртък с 437 гласа „за“, 94 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“, членовете на ЕП посочват, че пандемията от COVID-19 е отворила нови възможности за измами поради опростените процедури, по-ниското качество на търговете за обществени поръчки по време на извънредната ситуация и чрез завишаване на разходите. Те призовават за изготвянето на нови стратегии за контрол и превантивни мерки, тъй като безпрецедентните средства в размер на 1.8 трилиона евро по многогодишната финансова рамка (МФР) предоставени за периода 2021-2027 г. и плана за възстановяване „NextGenerationEU“ изискват „безпрецедентно равнище на внимание и контрол“.

Евродепутатите са загрижени, че държавите членки, които получават най-големи средства от подкрепата на ЕС за сближаване, сред които Полша, Унгария и България, не участват в специалната операция на ЕС за предотвратяване, разкриване и разследване на злоупотреби с фондовете на ЕС за възстановяване във връзка с COVID-19, и призовават всички държави членки да направят това.

Западни Балкани

Евродепутатите също така изразяват съжаление, че финансовата подкрепа в размер на 700 милиона евро за подобряване на принципите на правовата държава в Западните Балкани, предоставена от ЕС между 2014 г. и 2020 г., е оказала слабо въздействие върху основните реформи. Европейската комисия следва да изпрати ясни сигнали, че враждебните реакции срещу стандартите за върховенство на закона могат да застрашат присъединяването им към ЕС, настояват те.

Цитат

Докладчикът Каталин Чех (Renew, Угнария),по време на дебат преди гласуването, призова за укрепване на органа на ЕС за борба с измамите, OLAF и Европейската прокуратура, като заяви, че „в крайна сметка изразходването на повече средства за борба с измамите спестява пари на европейските данъкоплатци“. „Когато разговаряхме с представители на тези институции, един общ проблем, който те посочиха, беше, че са необходими повече персонал и повече средства за борба с измамите. Това е справедлив аргумент. Разполагаме с исторически нов фонд за възстановяване, разполагаме с много по-голям бюджет, но капацитетът ни да контролираме този бюджет не се усилва успоредно с това“, допълни тя.

Евродепутатите искат също така да се удължи мандатът на прокуратурата на ЕС и да се създаде „Европейски зелен прокурор“, за да се подобри прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и да се води борба с трансграничните престъпления срещу околната среда.

Контекст

През 2020 г. бяха докладвани 1056 случая на измами, възлизащи на 374 милиона евро, но според оценки на европейската прокуратура общият размер на щетите, причинени от измами и корупция, възлиза на 5.4 милиарда евро. Независимо че общият брой на случаите намалява в сравнение със средния за последните пет години, финансовите щети свързани с тези случаи са се увеличили. Повече от половината от тези случаи (605) се отнасят до усвояването на средства от фондовете на ЕС, по-специално плащанията в областта на развитието на селските райони и селското стопанство, следвани от митническите измами (451 докладвани случая).

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg