Новини

•Влиянието на олигарсите в ЕС достига безпрецедентни размери

•Необходимо е спешно хармонизиране на докладването и по-строги правила срещу конфликти на интереси

•Въвеждане на тавани на плащанията от бюджета на ЕС на отделни физически лица

Капацитетът на ЕС да спре олигарсите да получават средства от ЕС е ограничен поради силно фрагментираните системи за докладване и липсата на сътрудничество между държавите от ЕС.

В текст, приет с 409 гласа "за", 61 гласа "против" и 42 гласа "въздържал се", Европейският парламент посочва "безпрецедентни размери" на олигархичните групи, които използват държавни инструменти или престъпни практики, за да се възползват от фондовете на ЕС. Членове на националните правителства и лица, заемащи политически длъжности, са част от олигархията в някои държави членки. Докладът отбелязва с изключителна загриженост, че политически свързани олигархични мрежи могат да обсебят националните медийни пазари и да се намесват в делата на демократичните публични сфери.

В същото време капацитетът на ЕС да спре олигарсите да получават средства от ЕС е ограничен, главно поради силно фрагментираните системи за докладване, казват членовете на ЕП, като цитират "стотици регионални, национални и междурегионални системи за докладване", които не винаги разкриват крайните бенефициери на средствата от селскостопанските и кохезионните фондове на ЕС.

В доклада се посочват и проблемите в процедурите за обществени поръчки в няколко държави членки, както и слабите национални системи за контрол и липсата на адекватна защита на средствата на ЕС срещу конфликти на интереси в някои държави членки.

Цитат

Докладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия) заяви: Искаме да се повиши прозрачността и да се спре изтичането на субсидиите от ЕС - парите на нашите данъкоплатци - в ръцете на олигарси. В светлината на механизма за възстановяване и устойчивост и потенциалните нови инструменти е ясно, че въпросът e от изключителна важност. Най-важното е, че Комисията трябва най-накрая да започне да използва всички инструменти, с които разполага, за да предотврати злоупотребите със средства на ЕС. Ясно е например, че механизмът относно обвързаността с условия във връзка със зачитането на принципите на правовата държава трябва да се прилага незабавно, ако другите налични инструменти не са достатъчни”.

За да засили защитата на финансовите интереси на ЕС, Европейският парламент:

- повтаря спешния призив към Комисията да създаде оперативно съвместима цифрова система за докладване и мониторинг на равнище ЕС, която да разкрива крайните бенефициери и действителните собственици на средствата на ЕС;

- отправя искане при преразглеждането на Финансовия регламент да се въведе годишен таван на ЕС за плащанията от бюджета на ЕС към дадено физическо лице. Те предлагат да се определи обща годишна сума на физическо лице, като тавани за финансиране по линия на ОСП да бъдат в размер на 500 000 EUR за плащанията по първи стълб и 1 000 000 EUR за плащанията по втори стълб;

- предлага да се затегнат правилата на Финансовия регламент на ЕС, като се включи по-ясно определение за " конфликт на професионални интереси" и се засилят насоките за конфликт на интереси, които се прилагат при изготвянето на бюджета;

- настоятелно призовава Комисията да използва "пълноценно и незабавно" инструментите си за защита на бюджета на ЕС, включително Регламента относно обвързаността с условия във връзка със зачитането на принципите на правовата държава и процедурата по член 7 на ДЕС;

- призовава всички държави от ЕС задължително да използват специализираните ИТ инструменти (Arachne за извличане на данни и EDES за ранно откриване), които могат да помогнат за откриването и предотвратяването на измами (понастоящем се използват само от малък процент държави членки);

- иска от Съвета да разреши отпускането на средства за "хроничния недостиг на служители" на органите на ЕС, които защитават финансовите интереси на ЕС, а именно: Eвропейската служба за борба с измамите (OLAF), Европол и Европейската прокуратура.

Следващи стъпки

Европейската комисия обяви, че през първото тримесечие на 2022 г. ще публикува законодателно предложение за преразглеждане на Финансовия регламент на ЕС с цел привеждането му в съответствие с многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и "Следващото поколение ЕС" (Next Generation EU). През ноември 2021 г. Европейският парламент прие исканията си за предстоящото преразглеждане.

През април 2022 г. членове на Европейския парламент ще пътуват до България, за да проследят твърденията за корупция и злоупотреба с публични средства, засягащи фондовете на ЕС. През май е планирана мисия за установяване на фактите в Италия, за да се разгледа използването на субсидиите по ОСП във връзка със спазването на трудовите стандарти и борбата с измамите и финансовите и икономическите престъпления, засягащи бюджета на ЕС.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg