Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

  • По-устойчиви и по-лесни за подмяна батерии, включително за смартфони
  • Стандарти за надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност
  • По-амбициозни цели за управление на отпадъците

Парламентът е готов да преговаря със Съвета относно окончателния законодателен текст, уреждащ пълния жизнен цикъл на батериите — от проектирането до края на жизнения цикъл.

По време на дебат в сряда членовете на ЕП подчертаха решаващата роля на акумулаторните батерии за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и за конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС. Проектът за законодателство беше приет в четвъртък с 584 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.


Евродепутатите подкрепят преразглеждането на действащото законодателство, с цел да бъде актуализирано по отношение на технологичното развитие.

Те предлагат по-строги изисквания относно устойчивостта, експлоатационните характеристики и етикетирането, включително въвеждането на нова категория „батерии за „леки транспортни средства“, като електрически скутери и велосипеди, както и правила относно обявяването на въглеродния отпечатък. До 2024 г. преносимите батерии в уредите, като например смартфоните, и батериите за леките транспортни средства трябва да бъдат проектирани така, че потребителите и независимите оператори да могат лесно и безопасно да ги отстраняват сами, настояват членовете на ЕП.

Според приетата позиция на Парламента промишленият сектор следва да гарантира, че веригата за създаване на стойност в отрасъла на батериите е в пълно съответствие със задълженията в областта на правата на човека и надлежната проверка, като по този начин се гарантира избягването на рисковете, свързани със снабдяването, преработката и търговията със суровини, които често са концентрирани в една или няколко държави.

В доклада също така се определят минимални нива на оползотворени кобалт, олово, литий и никел от отпадъци за повторна употреба в нови батерии и по-строги цели за събиране на преносими батерии за рециклиране.

Повече подробности относно специфичните изисквания могат да бъдат намерени тук.


Цитат

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) заяви: „За първи път в европейското законодателство регламентът относно батериите определя цялостен набор от правила за управление на пълния жизнен цикъл на продукта - от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл. Това създава нов подход за насърчаване на рециклирането на батериите и въвежда нови стандарти за устойчивост, които следва да се превърнат в еталон за целия световен пазар на батерии. Акумулаторните батерии са ключова технология за насърчаване на устойчивата мобилност и за съхранение на енергия от възобновяеми източници. За да бъдат постигнати целите на Зеления пакт и да бъдат привлечени инвестиции, съзаконодателите трябва бързо да приемат ясни и амбициозни правила и срокове.“


Контекст

През декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Целта му е да се укрепи функционирането на вътрешния пазар, да бъде насърчена кръговата икономика и да се намали екологичното и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батериите. Инициативата е тясно свързана с Европейския зелен пактплана за действие за кръговата икономика и новата промишлена стратегия.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg