Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

•Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки

•Мерки за борба с незаконните продукти, услуги и съдържание онлайн, включително ясно определени процедури за тяхното премахване

•Повече възможности за рекламиране без проследяване и забрана за използване на данни на непълнолетни лица за таргетирани реклами

•Получателите на услуги ще имат право да търсят обезщетение за вреди

•Задължителни оценки на риска и по-голяма прозрачност по отношение на алгоритмите с цел борба с вредното съдържание и дезинформацията

Членовете на ЕП се споразумяха за проект на мерки за борба с незаконното съдържание, гарантиращи, че платформите носят отговорност за алгоритмите си, и по-добро модериране на съдържание.Текстът, одобрен днес от Парламента с 530 гласа „за“, 78 гласа „против“ и 80 гласа „въздържал се“, ще бъде използван като мандат за водене на преговори с Френското председателство на Съвета на ЕС, представляващо държавите членки.След гласуването Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания), ръководител на преговарящия екип на Парламента, заяви: „Днешното гласуване показва, че евродепутатите и гражданите на ЕС искат амбициозно цифрово законодателство, пригодено за бъдещето. Много неща се промениха през последните 20 години, откакто приехме Директивата за електронната търговия. Онлайн платформите станаха все по-важни в ежедневието ни, което носи нови възможности, но и нови рискове. Наш дълг е да гарантираме, че това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. Трябва да гарантираме, че ще въведем цифрови правила в полза на потребителите и гражданите. Сега можем да започнем преговори със Съвета и вярвам, че ще успеем да постигнем напредък по тези въпроси“Премахване на незаконното съдържание и предотвратяване на разпространението на дезинформацияВ предложението за Законодателен акт за цифровите услуги се определят ясни отговорности и отчетност за доставчиците на посреднически услуги, и по-специално за онлайн платформите, като например социалните медии и местата за търговия.Законодателният акт за цифровите услуги установява механизъм за уведомяване и предприемане на действия, както и предпазни мерки за премахването на незаконни продукти, услуги или съдържание онлайн. Доставчиците на хостинг услуги следва да действат „своевременно по сигнали, като отчитат вида на незаконното съдържание, за което се уведомява, и спешността на предприемането на действия“. Членовете на ЕП също така включиха по-строги предпазни мерки, за да се гарантира, че сигналите се обработват по безпристрастен и недискриминационен начин и при зачитане на основните права, включително свободата на изразяване.Онлайн местата за търговия трябва да гарантират, че потребителите могат да закупуват безопасни продукти онлайн, считат членовете на ЕП, като засилват задължението за проследяване на търговците (принципът „познавай своя бизнес клиент“).Допълнителни задължения за много големи платформиМного големите онлайн платформи ще бъдат предмет на специфични задължения поради особените рискове, които те пораждат във връзка с разпространението както на незаконно, така и на вредно съдържание. Законодателният акт за цифровите услуги ще спомогне за борбата с вредното съдържание (което може да не е незаконно) и разпространението на дезинформация, като включва разпоредби относно задължителните оценки на риска, мерките за намаляване на риска, независимите одити и прозрачността на т.нар. системи за препоръчване (алгоритми, които определят какво виждат потребителите).Други основни аспектиПарламентът внесе редица промени в предложението на Комисията, включително относно следното:

  • освобождаване на микро- и малките предприятия от някои задължения по законодателния акт;
  • целева реклама (т. нар. „таргетиране“): текстът предвижда по-прозрачен и информиран избор за всички получатели на онлайн цифрови услуги, включително информация за начина, по който техните данни ще бъдат използвани. Отказът от предоставяне на съгласие не трябва да е по-труден или по-трудоемък за получателя, отколкото предоставянето на съгласие. В случай че получателите откажат да предоставят или оттеглят съгласие, на получателите се предоставят алтернативни възможности за достъп до онлайн платформата, включително "варианти въз основа на реклама без проследяване";
  • забрана на техники за насочване или подсилване, включващи данни на непълнолетни лица с цел показване на реклами, както и „таргетиране“ към лица въз основа на специални категории данни, които позволяват „таргетирането“ към уязвими групи;
  • обезщетение: получателите на цифрови услуги и организациите, които ги представляват, трябва да могат да търсят обезщетение за всякакви вреди, възникнали от неспазване от страна на платформите на задълженията за надлежна проверка;
  • на онлайн платформите следва да се забрани да използват заблуждаващи или „подтикващи“ техники, за да повлияят на поведението на потребителите чрез „тъмни модели“;
  • по-голям избор за класиране посредством алгоритми: много големите платформи следва да осигуряват поне една система за препоръчване, която не се основава на профилиране.

Други изменения, одобрени от пленарната зала днес, се отнасят до необходимостта доставчиците да зачитат в своите общи условия свободата на изразяване и свободата и плурализма на медиите, както и до нова разпоредба относно правото на анонимно използване и заплащане на цифрови услуги (списъкът с резултатите от гласуването на измененията е достъпен тук, а всички внесени изменения са достъпни тук).Допълнителна информация

 Приетият текст ще бъде достъпен тук (20.1.2022 г.)

Видеозапис от дебата (19.1.2022 г.)

Прессъобщение след гласуването в комисия IMCO (14.12.2021)

Законодателен акт за цифровите услуги: процедурно досие

Мултимедиен пакет: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари

DSA отговаря на въпроси, които влияят на ежедневието ни, включително когато взаимодействаме в социалните медии. ©AdobeStock/Mirko Vitali

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg