Новини

На 10-12 декември европейският граждански панел по въпросите на европейската демокрация, ценности и права, принципите на правовата държава, сигурността ще заседава за трети и последен път

Заседанието ще се проведе в Европейския университетски институт (ЕУИ) във Флоренция (Италия), където 200 представители от всички държави членки, с различен профил и възраст ще вземат решение относно препоръките си за бъдещето на Европа. Поради променящата се ситуация, свързана с COVID-19, Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа реши да проведе заседанието на Панел 2 в хибридна форма: присъствено, при пълно зачитане на здравните мерки, въведени във Флоренция, Италия, и онлайн, за да се даде възможност на всички панелисти да вземат участие. Участниците ще изготвят препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург на 24-26 септември и онлайн на 12-14 ноември, като ще се съсредоточат върху следните направления: гарантиране на правата и недискриминация; защита на демокрацията и принципите на правовата държава; реформиране на ЕС; изграждане на европейска идентичност; и засилване на участието на гражданите.

Цялата необходима информация, включително последния доклад за работата на този панел, можете да намерите на специалната уебстраница на Панел 2 Европейска демокрация, ценности и права, принципи на правовата държава и сигурност. Проектът на дневен ред е достъпен тук.

 Как могат да бъдат проследени сесиите:На живо

Промени в графика на конференцията и следващи стъпкиИзпълнителният съвет реши да отложи пленарното заседание на Конференцията, първоначално предвидено за 17-18 декември, на което първите два граждански панела трябваше да представят своите препоръки. Поради въведените ограничения във връзка с COVID-19 в Ирландия, заседанието на Панел 1 „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/младеж, спорт, култура и образование/цифрова трансформация“, предвидено за 3-5 декември в Дъблин, беше отложено и този панел ще финализира препоръките си в началото на следващата година. Въпреки това работните групи на пленарното заседание ще заседават през декември в дистанционен формат, за да се гарантира, че Конференцията ще продължи работата си.КонтекстЕвропейските граждански дискусионни групи са ръководен от гражданите процес и са основен елемент на Конференцията за бъдещето на Европа. Разискванията в рамките на панелите се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди. Общо 80 представители на гражданските панели (от които най-малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панели и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции и гражданското общество.Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

 Инфографика: процесът на работа на Конференцията за бъдещето на Европа

Инфографика: хронология на Конференцията за бъдещето на Европа

Актуализирани практически насоки за провеждането на европейските граждански панели

Предварителен график

Втори междинен доклад от многоезичната цифрова платформа

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg