Въз основа на дейностите, отчетени от училищата посланици на Европейския парламент (ЕП), Бюрото на ЕП в България избра за училища на месец март Професионална гимназия по телекомуникации, София, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас.

 Професионална гимназия по телекомуникации, София:

 Професионалната гимназия по телекомуникации в София организира множество креативни дейности и събития, фокусирайки се върху важни европейски въпроси като равенство между половете, екология и киберсигурност.

 По повод Международния ден на жената посланиците изготвиха презентации на тема „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете“. Училището се включи и в инициативи, свързани с опазването на околната среда, като Световния ден на рециклирането и Часа на Земята, за които подготвиха презентации и информационни материали.

Сред най-креативните им и интересни дейности беше комедиен скеч на заседание на евродепутати от различни страни членки на ЕС, на което „евродепутатите“ решаваха въпроса с вредните емисии. Във видеото младши посланиците показват не само завидни познания за страните членки, техните политики и отношения по важни въпроси, но и отлични актьорски и технически умения, както и добро чувство за хумор.

Училищният екип организира и онлайн среща с Есен Алиева от отдел „Посещения и семинари“ на ЕП, на която бяха обсъдени устройството и дейностите на Европейския парламент, а младши посланиците участваха във виртуална разходка из сградите на Европейския парламент. Гимназията  участва и в образователната симулация на процеса по вземане на решения в Европейския съюз „Модел Европейски съюз София 2021”.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен

ПГПЧЕ Плевен бе най-активното училище по брой дейности по Програмата за месец март, като организираха общо 16 събития на европейска тематика. На 12 март младши посланиците на гимназията взеха участие в онлайн сесията на програма „Евроскола“ на тема "Укрепване на солидарността на ЕС по време на извънредни ситуации“, като се включиха в дискусия със заместник председателя на Европейския парламент Катарина Барли и задаваха въпроси за дигиталното образование, здравеопазването, околната среда и други. Преди това организираха среща с бивши ученици на училището, участвали в Евроскола през 2017 г.

След продължителна работа младши посланиците успяха да се похвалят през този месец и с календар на дните, посветени на правата на човека – една от основните ценности на ЕС. Учениците от гимназията проведоха дискусии със своите съученици на разнообразни европейски теми като свобода на словото и езика на омразата в дигиталната ера, равенството между половете в ЕС, ролята на жените по време на корона кризата, както и политиката на Европейската комисия за модериране в социалните медии. Те изготвиха и презентации за историята на създаването на ЕС, условията за членство в него, управлението и състава му, както и за ролята и функциите на Европейската комисия.

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас

Третото училище, което чрез многобройните си дейности и събития си спечели място сред училищата посланици на месец март, е Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) в Бургас. Провокирани от девиза на ЕС „Единни в многообразието“, учениците организираха инициативи за подаряване на мартенички на деца с увреждания и отбелязване на Деня на хората със синдром на Даун. Честваха Международния ден на потребителите, като разясниха на съученици правата им като европейски граждани при онлайн пазаруване и организираха дискусия по темата с викторина в kahoot.

По случай Световния ден  на рециклирането учениците организираха ревю с рокли, изработени от рециклирани торби за смет. Общо 80 ученици от училището се включиха в онлайн среща с Есен Алиева от Европейския парламент, която ги запозна с ролята и функциите на европейските институции.

Създадоха и постоянна рубрика на страницата си „10... в Европа“, която този месец беше посветена на Европейската година на железопътния транспорт. Посланиците изготвиха електронна книжка с десет от най-красивите железопътни гари в Европа. В тази връзка бе изработен и плакат по темата със статистически данни за железопътния транспорт в Европа и България. Младши посланиците от ПГМЕЕ Бургас оформиха физически информационен кът в своето училище с полезна информация за ЕС.

Програмата за  училища посланици на Европейския парламент е насочена към ученици в гимназиалния етап на обучение от средни и професионални училища и цели да подобри осведомеността им относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация. Програмата се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Училища посланици на месец януари

Програма за училища посланици