Регионалната политика е сред приоритетите на Европейския съюз. За изминалия бюджетен период България е получила близо 7,5 млрд. евро чрез кохезионния и структурните фондове, а из страната има редица добри примери за използването на средствата. Скейт парк „Изгрев“ в Бургас е един от тях.

Скейтборд съоръжението в Бургас привлича много деца и младежи, някои от които са започнали професионално да се занимават със спорта.Скейтборд съоръжението в Бургас привлича много деца и младежи, някои от които са започнали професионално да се занимават със спорта.Скейтборд съоръжението в Бургас привлича много деца и младежи, някои от които са започнали професионално да се занимават със спорта.

Приемането на амбициозен дългосрочен бюджет на Европейския съюз беше важно условие за възстановяването след COVID-19 и изграждането на екологосъобразна, дигитална и устойчива Европа. Увеличаването на средствата за периода 2021 – 2027 г. бе ключово за Европейския парламент, за да може да се гарантира развитието на основните програми на ЕС. Европейското финансиране помага на европейските, сред тях и на българските граждани, бизнеси, институции и инициативи. За да покаже значението на европейските средства в страната, Бюрото на Европейския парламент в България разказва три български истории за три ключови цели на Европейския съюз.

През 2014 г. Община Бургас кандидатства по проект за изграждането на скейт парк с европейски средства след редица срещи между ръководството на Общината, неправителствени организации и младите хора в Бургас. Благодарение на доброто сътрудничество между общинската администрация и скейт общността, днес скейт парк „Изгрев“ е първата скейтборд площадка в България, изградена по всички европейски стандарти. Съоръжението привлича много деца и младежи, някои от които са започнали професионално да се занимават със спорта, и създава условия за провеждане на скейт фестивали с международно участие.

Структурните фондове са основният инструмент на Европейския съюз за провеждането на регионалната политика и допринасят за инфраструктурата, работните места, предприятията – за по-добрия живот на хората. За последните седем години ЕС е разпределил общо над 460 млрд. евро за регионално развитие – над 40% от общия европейски бюджет. Според експертни оценки възвръщаемостта на инвестициите в европейските региони ще бъде 274% до 2023 г.

За периода 2014 - 2020 г. България е получила близо 7,5 млрд. евро чрез кохезионния и структурните фондове на ЕС. Модернизирани градски пространства, училища, обществен транспорт, пречиствателни станции са част от резултатите на регионалната политика на Европейския съюз.

Дългосрочният бюджет на ЕС

Дългосрочният бюджет на ЕС, или Многогодишната финансова рамка, определя таван на средствата, които ЕС може да инвестира за дълъг период от време в различни области. Последните дългосрочни рамки са за период от седем години.

Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет (наред с годишните бюджети) е осигуряването на предвидимост и ефективност на програмите, които ЕС възнамерява да финансира. За разлика от националните бюджети, бюджетът на ЕС е в голяма степен инвестиционен бюджет – акцентът е върху ключови области, където съвместната работа на европейско ниво може да засили икономическия растеж и конкурентоспособността или да покаже реална солидарност в подкрепа на най-силно засегнатите от кризи като тази с COVID-19.

Бюджетът на ЕС и селското стопанство: Българска ферма за охлюви

ЕС и околната среда: Старите гори в България