Новини

За да се даде нов тласък и да се укрепи стратегическото партньорство между Европейския съюз и неговите партньори от южното съседство, Европейската комисия и върховният представител приеха днес съвместно съобщение, предлагащо амбициозна и иновативна нова програма за Средиземноморието.

 Новата програма се основава на убеждението, че чрез съвместна работа и в дух на партньорство, общите предизвикателства могат да бъдат превърнати във възможности от взаимен интерес за ЕС и южните му съседи. Тя включва специален икономически и инвестиционен план с цел стимулиране на дългосрочното социално-икономическо възстановяване в южното съседство. В рамките на новия Инструмент на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) за периода 2021—2027 г. ще бъдат отпуснати до 7 милиарда евро за изпълнението на програмата, което би могло да мобилизира до 30 милиарда евро частни и публични инвестиции в региона през следващото десетилетие.

 Новата програма се основава на пълния набор от инструменти на ЕС и предлага да се обединят силите в борбата с изменението на климата и ускоряването на екологичния и цифровия преход, както и да се използва техния потенциал, за да се поднови ангажиментът към споделените ценности, да се работи съвместно по отношение на принудителното разселване и миграцията и да се укрепи единството и решимостта на ЕС, неговите държави членки и южните съседни партньори за насърчаване на мира и сигурността в Средиземноморския регион.

 Новата програма е съсредоточена върху пет области на политиката:

 

  • Човешко развитие, добро управление и върховенство на закона: подновяване на споделения ангажимент към демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и отговорното управление;
  • Устойчивост, просперитет и цифров преход: подкрепа за издръжливи, приобщаващи, устойчиви и свързани икономики, които създават възможности за всички, особено за жените и младите хора;
  • Мир и сигурност: предоставяне на подкрепа на държавите за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността и намиране на решения на продължаващите конфликти;
  • Миграция и мобилност: съвместно преодоляване на предизвикателствата на принудителното разселване и незаконната миграция и улесняване на безопасните законни пътища за миграция и мобилност;
  • Екологичен преход: устойчивост спрямо изменението на климата, енергетика и околна среда: използване на потенциала на нисковъглеродното бъдеще, защита на природните ресурси на региона и генериране на екологосъобразен растеж.

 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

 

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news