От началото на 2021 г. всеки месец през учебната година Бюрото на Европейския парламент в България ще избира от едно до три „Училища на месеца“ въз основа на отчетената от тях дейност по Програмата за училища посланици на Европейския парламент и ще публикува на сайта си някои от по-интересните им инициативи като примери за добри практики.

 Избраните училища на месеца за януари 2021 г. са:

  • СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Радомир;
  • Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, Плевен;
  • Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, Димитровград.

Макар да работиха в условия на дистанционно обучение, всички 93 училища в Програмата демонстрираха креативност и желание за изява чрез виртуални срещи, презентации и игри на европейски теми. Ето и някои акценти от дейностите на трите най-активни училища в мрежата ни през януари.През януари учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Радомир създадоха играта Discover EU, която направиха достъпна и за останалите училища посланици. Успешната инициатива беше предоставена и на учителите по чужди езици за използване в часовете. Младши посланиците дадоха старт и на поредицата „Моето виртуално пътуване из Европа“, с която целят да представят държавите в ЕС и да запознаят съучениците си с интересни факти за тяхната история, география и култура. Дейността беше проведена с ученици от 5 до 8 клас, обогатявайки езиковите им познания. ладши  посланиците от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в град Плевен организираха онлайн среща с евродепутата Асим Адемов (ЕНП) под наслов „Образованието на бъдещето – европейските ценности и демокрация“. В срещата взеха участие и представители на училищния съвет. Обсъжданите теми включваха структурите на ЕП, образованието и неговите културни аспекти, мерките за намаляване на неграмотността, както и полезни съвети за личностно развитие. Организирани бяха и две дискусии по повод Международния ден на религиозната толерантност и Международния ден на прегръдката. В училището започна и подготовка за участието на младши посланиците в онлайн сесията на „Евроскола“ и онлайн кампания за повишаване информираността, посветена на Европейския ден за защита на личните данни.

Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“ в Димитровград осъществи три открити урока, последвани от дискусии, с които училището отбеляза Международния ден на образованието, Европейския ден на личните данни и Международния възпоменателен ден на жертвите от Холокоста. В допълнение, старши посланик Калоян Добрев и двама младши посланици взеха участие в рубриката на БНР Хоризонт „Рестартирай Европа“, в която разказаха на слушателите за Програмата за училища посланици на ЕП и обсъдиха европейските младежки политики.⁂Програмата за  училища посланици на Европейския парламент е насочена към ученици в гимназиалния етап на обучение от средни и професионални училища и цели да подобри осведомеността им относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация. Програмата се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Програма за училища посланици

Най-активни училища посланици от началото на учебната година

Програма за училища посланици на Европейския парламент – централен сайт