Ваксини срещу COVID-19: дебат по последните събития

Евродепутатуте вероятно ще изтъкнат отново необходимостта от повече яснота и прозрачност по отношение на договорите за ваксини, разрешаването, наличността и внедряването на ваксини

 Бунтовете в Капитолия: евродепутатите ще обсъдят политическата ситуация в САЩ

Допълнителна информация