Ако в списъка ви за 2021 г. присъства „професионално развитие“ ???? кандидатствайте за 5-месечен платен стаж в Европейската комисия. Търсят се специалисти в най-различни области ????‍????????‍????????‍????????‍????????

 Една от най-известните стажантски програми, към които се насочват и много български младежи е т.нар. Blue Book Traineeship към Европейската комисия (ЕК). Това е платен стаж за висшисти за период от 5 месеца в Брюксел, Люксембург или в някое от представителствата на ЕК в държавите-членки. Условията за кандидатстване за него са: европейско гражданство; завършена бакалавърска степен с продължителност поне 3 години или положен държавен изпит преди крайния срок за кандидатстване; владеене на поне 2 европейски езика, единият от които задължително да е английски, немски или френски; да нямате предишен опит в европейска институция по-дълъг от 6 седмици. Документите могат да се подават за някой от двата профила - общ или преводачески, като за втория е необходимо да представите свои преводи или доказателства за предишен опит. За сесията през октомври

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ:

  • от 5 януари 2021 (12:00, midday, Brussels time)
  • до 29 януари 2021 (12:00, midday, Brussels time)

ОЦЕНЯВАНЕ:

  • Предварителен подбор: февруари - март
  • Проверка за допустимост: април - май

ПОДБОР:

  • Договаряне: юни - септември

СТАЖ: 1 ОКТОМВРИ 2021 - 28 ФЕВРУАРИ 2022

Повече на: https://ec.europa.eu/stages/home_en