Новини

Комисията обяви първия кръг от преки капиталови инвестиции чрез новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Четиридесет и две високоиновативни новосъздадени предприятия и малки и средни предприятия (МСП) ще получат капиталово финансиране в общ размер на около 178 млн. евро за разработване и разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в здравеопазването, кръговата икономика, авангардното производство и други области. От тях френското предприятие CorWave е първото предприятие от ЕС, в което инвестира Фондът на ЕСИ.

Капиталовите инвестиции, които варират от 500 000 до 15 млн. евро на бенефициер, допълват финансирането с безвъзмездни средства, вече предоставено чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ, за да могат предприятията да разширят по-бързо мащабите на своята дейност. Комисията прави за първи път преки капиталови или квазикапиталови инвестиции (по-конкретно — капиталови инвестиции, съчетани с безвъзмездни средства) в новосъздадени предприятия, като се очаква дяловото участие да варира от 10 % до 25 %.

От декември 2019 г. за финансиране по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ вече са избрани 293 предприятия, като общият размер на безвъзмездните средства надхвърля 563 млн. евро. Измежду тях 159 са избрани да получат допълнително новите капиталови инвестиции от Фонда на ЕСИ. Оповестените днес 42 предприятия са първите от тази група, които преминаха успешно през процедурите на оценка и комплексна проверка. Инвестициите за останалите 117 предприятия са в процес на подготовка, като се очакват резултатите от съответните процедури.

CORWAVE: ПЪРВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ЕС, КОЕТО ПОДПИСА ИНВЕСТИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С ФОНДА НА ЕСИ

Получател на първата пряка капиталова инвестиция е високоиновативното френско предприятие CorWave. То си поставя за задача да издигне на ново равнище грижите за пациенти с животозастрашаваща сърдечна недостатъчност. Инвестицията от Фонда на ЕСИ в размер на 15 млн. евро изигра решаваща роля за привличането на допълнителни инвеститори в това предприятие, в резултат на което инвестициите в четвъртия етап от началното финансиране за CorWave достигнаха 35 млн. евро.

Благодарение на този амбициозен проект CorWave ще може успешно да пусне на пазара и да разшири мащабите на прилагане на своето новаторско медицинско решение, което представлява устройство за подпомагане на лявата сърдечна камера (Left Ventricular Assist Device — LVAD). Това устройство ще подобри съществено качеството на живот на хората, страдащи от напреднала степен на сърдечна недостатъчност, като намали наполовина сериозните усложнения и необходимостта от повторна хоспитализация. Големият потенциал за растеж, който има CorWave, ще доведе и до създаването на висококачествени работни места в ЕС.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ

Инвестиционните споразумения с другите целеви предприятия са в процес на приключване и ще бъдат оповестени в скоро време. Ето няколко примера за този първи кръг от инвестиции:

  • Hiber (Нидерландия): международно предприятие в областта на спътниковите комуникации, което осигурява ценово достъпни глобални връзки за интернета на предметите;
  • XSUN (Франция): предприятие за соларни летателни апарати, което проектира енергийно независими дронове, така че да са напълно автономни и да могат да работят без човешка намеса;
  • GEOWOX LIMITED (Ирландия): технологично предприятие, което изготвя автоматизирани оценки на имоти, като използва висококачествени отворени данни и модели за машинно самообучение;
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Исландия): фармацевтично предприятие, което разработва собствен портфейл от лекарства с цел да се намали огромната глобална тежест, каквато представляват хроничните респираторни заболявания.

Тези първи инвестиции се предхождат от задълбочена оценка от външни експерти, процедура по комплексна проверка, наблюдавана от външни специалисти и инвеститори в инвестиционния комитет на Фонда на ЕСИ, и окончателно решение на Съвета на директорите на Фонда на ЕСИ.

КОНТЕКСТ

Фондът на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) е създаден през юни 2020 г. Чрез тази своя авангардна инициатива Комисията възнамерява да прави преки капиталови и квазикапиталови инвестиции (в размер от 500 000 до 15 млн. евро) в капитала на новосъздадени предприятия и на МСП. Това е първо по рода си участие на ЕС в преки капиталови инвестиции. На настоящия етап той осъществява такива инвестиции, в съчетание с безвъзмездни средства, като част от смесеното финансиране по линия на пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ. Максималният размер на предоставеното финансиране (безвъзмездни средства и капиталови инвестиции) може да достигне 17,5 млн. евро.

Фондът на ЕСИ има за цел да запълни критичния недостиг на финансиране, с който се сблъскват иновативните предприятия, когато се опитват да придвижат своите технологии от равнищата на висока технологична готовност към етапа на пазарна реализация. Фондът ще спомогне за преодоляването на този недостиг в началния етап, където пазарът на рисков капитал в ЕС все още изостава в сравнение със световния пазар на рисков капитал. Основната му цел е не да търси максимална възвръщаемост на инвестициите, а да постигне траен положителен ефект, съпровождайки като инвеститор на „търпелив“ капитал растежа на предприятия, които разработват водещи до пробив и дисруптивни технологии.

Фондът цели да подкрепя равенството и баланса между половете и да допринася значително за устойчивото развитие, като обръща особено внимание върху здравето и адаптивността, както и върху екологосъобразния и цифровия преход. Днес ролята му се засилва все повече, тъй като кризата с коронавируса засяга сериозно много МСП в ЕС, включително много иновативни новосъздадени предприятия.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Европейски съвет по иновациите — възможности за инвестиции

Уебсайт на Еропейския съвет по иновациите

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news