Новини
???? ЖП транспортът е екологичен
???? Безопасен
???? ЕС има една от най-гъстите железопътни мрежи в света — над 200 000 км
През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Целта е да се подчертават ползите му за хората, икономиката и климата и акцентът ще се постави върху оставащите предизвикателства по пътя към създаването на истинско единно европейско железопътно пространство без граници.

Железопътният транспорт — устойчива и безопасна връзка.

Като един от най-устойчивите и най-безопасни видове транспорт железопътният транспорт ще играе важна роля в бъдещата европейска система за мобилност. Железопътният транспорт е не само екологосъобразен и енергийноефективен, но също така е единственият вид транспорт, при който почти непрекъснато се намаляват емисиите на CO2 от 1990 г. насам, като едновременно с това се увеличават превозените обеми.

Железопътният транспорт свързва хора, региони и предприятия в целия ЕС. Освен това той е доказателство за европейския инженерен опит и е част от европейското наследство и култура.

Защо 2021?

Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г. ще спомогне за ускоряване на модернизирането на железниците, което е необходимо, за да привличат повече ползватели в сравнение с по-малко устойчивите видове транспорт.

2021 г. ще бъде първата пълна година, през която правилата, договорени в рамките на четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, ще се прилагат в целия ЕС. Освен това през 2021 г. се отбелязват няколко важни годишнини за железопътния транспорт: 20-ата годишнина от първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, 175-ата годишнина от първата железопътна връзка между две столици в ЕС (Париж—Брюксел), както и 40-та годишнина на високоскоростните влакове във Франция (TGV) и 30-та годишнина на интерсити експрес на немските железници (ICE).

Международният фестивал на изкуствата „ЕВРОПАЛИЯ“ (EUROPALIA) вече избра железниците като тема за 2021 г. и ще допринесе активно за широкия спектър от дейности в рамките на Европейската година на железопътния транспорт.

Контекст

В съобщението си от 11 декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейски зелен пакт за ЕС и неговите граждани, като целта е до 2050 г. да се постигне неутралност по отношение на климата. Тъй като транспортът представлява една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, секторът ще играе решаваща роля в това отношение и се набеляза целта за намаляване на емисиите му с 90 % до 2050 г.

Като част от Европейския зелен пакт Комисията понастоящем работи върху стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която ще бъде насочена към емисиите от всички видове транспорт. Като въпрос от първостепенно значение значителна част от вътрешния автомобилен превоз на стоки (75 %) следва да се пренасочи към железопътните и вътрешните водни пътища.

За повече информация

Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.).

Информационен документ: 2021 г. — Европейска година на железопътния транспорт

Европейски зелен пакт

Европейски години

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news